חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

סמלים בחג הפסח

28/03/2017

חג הפסח הוא חג הולדתו של עם ישראל, חג התהוותו הלאומית. היציאה מעבדות מצרים הפכה שבט עבדים לאומה נבחרת. יציאת מצרים הייתה מאורע מרכזי, בעל חשיבות ראשונה במעלה בתולדות עמנו. התורה מקדישה פרשיות רבות למאורע נשגב זה, מתארת את כל פרטי השתלשלותו, ומפרטת בהרחבה את הדינים ואת ההלכות הקשורים בהכנת קרבן הפסח ובהקרבתו.


"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים". התחושה שעם קטן יוצא ממצרים מעבדות לחירות, משעבוד רוחני לגאולה אמיתית ולעצמאות בקבלת התורה מסיני, היא השלב החשוב ביותר בדרך להתהוותו של העם ולהתעלותו לקראת מעמד הר סיני ולקראת התנחלותו בארץ האבות.


ארץ מצרים שימשה לעם ישראל מעין "כור ההיתוך" להתחשלותו לקראת ייעודו האמיתי – קבלת עול מלכות שמים.


יציאת מצרים מוזכרת בתיאור כל חג ומועד אחר בתורה, כשם שהיא מוזכרת בהרבה מצוות אחרות בתורה.  סיפור יציאת מצרים עובר כחוט השני גם בספרי הנביאים והכתובים ומשתלב במסורת ובהוויי החיים של עם ישראל.


בכל תפילה ובכל מאורע בימות השנה חוזרות ונשנות המילים "זכר ליציאת מצרים". יציאה זו הטביעה את חותמה לא רק על עם ישראל, אלא על כל התרבות האנושית. מתוך החשכה הגדולה הפציע אור גדול, אור של ערכים, אור של מוסר שרישומו ניכר אף באומות העולם.


כאשר נסב אל שולחן ליל הסדר בליל יום חירותנו ונאמר את המשפט של רבן גמליאל: "כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן: פסח, מצה ומרור", נבין את המשמעות האמיתית של היות עם ישראל העם הנבחר הנאבק משחר ההיסטוריה על קיומו הגשמי והרוחני.


המרור הוא זכר לעבר המר, לקשי השעבוד, לסבלות מצרים, ולכן הוא אחרון במעלה וטפל לראשונים, שהם  סמלי הגאולה.


המצה היא זכר ללחם עוני בעבר ורמז לחבלי הגאולה בהווה: חצייה עבדות וגלות וחצייה חירות ופדות.


הפסח כולו דרור, והוא מסמל את הגאולה הרוחנית, את חירות הנפש לאור גילוי השכינה, ולכן "הפסח" הוא הראשון במעלה והנכבד ביותר מבין השלושה.


תקופה הולכת ותקופה באה, והחג לעולם עומד. אם נשכיל להטמיע את ערכי הרוח והמוסר דרך הבנת מהות החג והמועד, תהיה חירות עם ישראל חירות של אמת.   

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד