חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

האדם עץ השדה

"כשגלו ישראל מארצם עמדו אילנות ארץ ישראל שוממים, לא צימחו ענפים ופירות לא נתנו. והיה צר להם בצרתם של ישראל" לכבוד ט"ו בשבט מביא הרב חניאל פרבר מספר מקורות על הקשר שבין העץ לאדם ולעם ישראל
1/02/2010
"כפלח הרימון רקתך"

מאת: הרב חניאל פרבר

 

במשנה, במסכת ראש השנה, מבואר שט"ו בשבט הוא "ראש השנה לאילן", זאת על מנת לקבוע את שנת המעשרות. מדוע נקטו חכמנו לשון יחיד -  ראש השנה לאילן -  ולא לשון רבים "אילנות"?

 

נראה שהדבר בא לרמז על הפסוק "כי האדם עץ השדה" (דברים כ', 19) לאמור, שהוא רומז על האדם ולכן נכתב בלשון יחיד. היות וכל יהודי הוא עולם בפני עצמו.

 

הקשר הקיים בין האדם לעץ קיים עוד מבריאתו של העולם בגן עדן. הקב"ה מצווה את האדם לא לאכול מעץ הדעת ומעץ החיים, רק משאר העצים. עץ החיים היה מקור לחיות נצחית. "ואכל וחי לעולם" (בראשית, ג 22) הרי שיש קשר בין האדם לעץ. באכילתו מן העץ מקבל ממנו כוחות מיוחדים כמותו.

 

מאידך גיסא למדו חז"ל להעתיק את דרך ההנהגה מבני אדם לאילנות. אדם שחלה מתפללים עליו וסועדים אותו בתרופות, כך הורו חז"ל לנהוג גם באילן שחלה (מס' שבת סז', א). שיסעדוהו ויתפללו עליו שיבריא. מוסיפה שם הגח' אילן שאין בכוחו לשאת את פירותיו, והפירות נושרים ממנו קודם שהבשילו. יש לעשות שני דברים. האחד -  סוקרו בסיקרא -  צובעו בצבע אדום השני טוענו באבנים. שתולה בו אבנים כדי שיתמעט כוחו של האילן וירזה בהיות ומחמת רוב שומנו פירותיו נושרים. אבל מדוע נצבע באדום? משיבה הגמרא שאין בצבעה רפואה ולא נעשית אלא לפרסם שהאילן חולה כדי שיראוהו בני אדם ויבקשו רחמים עליו.

 

מתוך שהאילנות רואים את חיבתם של ישראל אליהם. כרתו האילנות ברית עם ישראל, וכשגלו ישראל מארצם עמדו אילנות ארץ ישראל שוממים, לא צימחו ענפים ופירות לא נתנו. והיה צר להם בצרתם של ישראל. שתבוא הגאולה ירגישו בה האילנות תחילה ויוציאו ענפיהם ופריהם כפי שמציין הנביא יחזקאל (ל"ו 8) "ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא".

 

לפיכך, כשיאסוף הקב"ה את נצחי ישראל מארצות פזוריהם יגאלו גם האילנות עימהם.

 

המדרש מביא שישראל נמשלו לאילנות. אחד מהאילנות שבהם נמשלו עם ישראל הינו הרימון, שבו נשתבחה ארץ ישראל, ועליו נאמר "כפלח הרימון רקתך" אל תקרי רקתך אלא ריקתך שאפילו ריקים שבך מלאים מצוות כרימון.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד