חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

חנוכה: פשוט להיות יהודי

12/12/2020

כשאנו מדליקים את נרות חנוכה, יפה יהיה כי נשוב ונסביר את מהותו של הנס, למה אנו מדליקים את הנרות? במה מצטיינים הנרות שלנו? למי יש צורך בנרות הקטנים הללו אחרי שאור חשמל המאיר כזוהר הרקיע מצוי בכל בית ומקום, ועל נר זה מברכים שהחיינו ואומרים עוד – הנרות הללו קודש הם.

 

שני נסים נעשו לישראל בימי החנוכה ואינם ממין אחד. האחד במלחמה – ניצחון החשמונאים על היוונים, רבים ביד מעטים, מתתיהו יחד עם חמישה בניו תחת הסיסמה "מי לה' אלי", היו מוכנים להקריב את חייהם למען תורת השם, כאשר הרקע למערכה היה רוחני בתכלית, לא מאבק לספח שטחים, אלא לחיות כיהודים ולהתנער מכל כפייה של שלטון או תרבות זרה.

 

הנס השני אירע בבית המקדש, נס פך השמן, שכמות שמן זית חתום בחותמו של הכהן הגדול, שהספיק ליום אחד, דלק שמונה ימים.

 

הגמרא במסכת שבת דף כ"א שואלת: על איזה נס קבעו את חנוכה? על הניצחון או על פח השמן? התשובה: על הנס שאירע בבית המקדש.

 

מהי מהותו של חנוכה? מהותו של יום כיפור היא תשובה, מהותו של חג הפסח חירות, חג השבועות – מתן תורה, פורים - הקיום הפיזי, חנוכה מהותו היא פשוט היותו יהודי.

 

אילו נדרשנו לחבר מליצה בשביל המתפללים שלנו היינו מנסחים: חנוכה - זמן יהדותנו. להיות יהודי כפי שזה מתייחס לחנוכה, ניתן להבנה בשלוש דרכים:

 

א. הדרך הראשונה היא להבין שאין אנו חיים לפי המציאות בלבד.

 

ב. המסר השני הוא להיות יהודי משמע להיות שונה.

 

ג. המסר השלישי נעוץ במחלוקת המפורסמת שבין בית שמאי לבית הלל.

 

לגבי הדרך הראשונה, אילו יהודה המכבי היה שוקל את צעדיו לפי המציאות, לא היה מתמרד מעולם. רוב העם לא הצטרף למסעו – הם היו מציאותיים, הם ידעו שבמציאות אין לשנות את החיבור ההדוק עם ההלניזם. המכבים נלחמו נגד המציאות, הם האמינו במציאות גבוהה יותר, מציאות שהונחה על ידי אמונה בה'. להיות יהודי משמע לחיות במציאות נעלה יותר. קיומנו כיום, אלפיים שנה אחרי החורבן של הבית השני, מאשר את העובדה כי אנו איננו נשלטים על ידי ההיגיון בלבד. בכל חוקי ההיגיון אין לנו זכויות להיות כאן יותר מאשר למצרים, או היוונים והרומאים. אנו פה משום שאנו חיים בקיום סוריאליסטי, אנו ממזגים את המציאות עם אמונה בה'.

 

סוג זה של אמונה מופגן לא רק על ידי דתיים, אלא גם על ידי חילונים. היה זה מין סוג גבוה של ריאליזם, אשר עורר את ד"ר הרצל בשנת 1897 לחזות הקמת מדינה יהודית, כשראה שאין עתיד לחיים יהודיים באירופה, ותחייה מחדש של לאומיות יהודית חיונית היא כדי להציל את העם היהודי.

 

היה זה אותו סוג של ריאליזם שהניא את בן גוריון בשנת 1948 להכריז על כינון מדינה יהודית, למרות עליונות הכוחות שאיימו על קיומה, ואילו מדינות ידידותיות, כמו ארה"ב, אשר יעצו שלא להכריז למעשה על קיומה של המדינה, התעלם מהן נוכח האמונה בריאליזם נעלה יותר, ריאליזם זה הוא המסר הראשון של חג חנוכה.

 

המסר השני, להיות יהודי משמע להיות שונה, להיות מוכן לחיות במין קיום ייחודי מול עליונות תרבותית שאולי לועגת ומתלוצצת על התנהגותנו, אחרי הכל, הרי זה מה שהמכבים עשו במרידתם נגד ההלניזם. העולם היהודי באותו הזמן נטה להתבולל בתרבות האוניברסלית, תרבות הגוף, לצערנו הם קיבלו את הנורמליזציה, התביישו ביהדותם, ניסו להסתיר את היותם נימולים, לא למדו, פשוט לא הרגישו את האושר בתרבותנו, וראו כחסד וזכות את נכונות היוונים להעניק מטובם וחסדם.

 

המסר של חנוכה הוא שיהודי חייב להיות מוכן להיות שונה ממה או ממי שבסבבו. הוא צריך להיות מוכן לסעוד סעודת עסקים עם לקוח ולהקפיד על כשרות, על אף כל מה שהלקוח עלול לומר, הוא או היא חייבים לנהוג בהתאפקות בתחום חיי המין, גם אם הרוב התרבותי מאמין במתירנות גמורה. אנו צריכים לדבוק במסר של חנוכה ולהיות אנו עצמנו. אם העולם מתרשם מזה - טוב, ואם לא מתרשם - זו בעייתו, לא שלנו.

 

המסר השלישי שמשתמע מחגיגות חנוכה, נעוץ במחלוקת המפורסמת שבין בית שמאי לבית הלל. לכאורה, מסיבות הגיונות ותקדימים היסטוריים אנו צריכים להדליק את הנרות לפי דעת בית שמאי, אולם ההלכה היהודית הכריעה כדעת בית הלל. הסיבה היא הקביעה התלמודית "מעלין בקודש ולא מורידין", תמיד צריכים להגדיל את הקדושה לעולם אין להפחיתה. חנוכה מלמד אפוא שתמצית היות יהודי משמעותה הגברת המעורבות בכל התחומים, לעולם לא להפחית אותה.

ניתן לסכם שהמסר הפשוט של חנוכה הוא להיות יהודים.

 

שונה חג החנוכה מכל חגי ישראל. לכל החגים אנו חוגגים זכר למאורע שארע לעמנו בחוץ לארץ. פסח - זכר מאורע שארע במצרים, שבועות - מתן תורה ארע במדבר סיני, סוכות – במדבר סיני, פורים - זכר למאורע שארע בפרס, ואילו חג חנוכה הוא החג היחיד שאנו חוגגים זכר למאורע שארע בארץ ישראל.

 

דומות הבעיות המעסיקות את עם ישראל בארץ ישראל כיום, לבעיות שהעסיקו את החשמונאים. גם היום עומדים אנו בפני אויבים מבחוץ ולדאבוננו גם בפני שונאים מבפנים.

 

שני נסים, שהם בשני מישורים נפרדים, צבאי וקדושה, יש ביניהם קשר הדוק, פך השמן יש לו השלכה חשובה על הגבורה, והגבורה יונקת מפך השמן. בשילוב הזה נוצרו הרקע והבסיס לגבורת המכבים.

 

פך השמן נמצא אצל כל אחד מאתנו, עלינו רק לדעת איך להשתמש בשמן זה כדי להדליק ממנו נרות חנוכה. האור ילך ויגדל, כי פוסקים לפי בית הלל, מוסיף והולך.

 

עתה, אחרי אלפי שנות נדידה, אין עם בעולם שלא מתנכל לקיומנו ובכל זאת לא הצליחו לנתק מאתנו את פך השמן – האמונה. לכן תפילתנו, כמו שעשה נסים אז, כן יעשה בזמן הזה ונזכה כי אור גדול על ציון יאיר ונזכה כולנו ליהנות מאור זה.

 

בהדליקנו בחג החנוכה את הנרות המסמלים את הנס והפורקן, מכריזים אנו על נצחיותה של רוח ישראל השופעת עוז, וגוברת על אויביה הרבים בטהרתה ובקדושתה. השנה, בהדליקנו נרות חנוכה, נזכור את אחינו יושבי חושך וצלמוות הנמצאים בשביה, ונתפלל שיוציאם הקב"ה משעבוד לגאולה ומאפלה לאורה.

 

חג אורים שמח.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד