חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ט"ו באב – יום החתונות – יום אהבת חינם

15/08/2019

בט"ו באב נוהגים שמחה ורבים מתחתנים, שכן אמרו חז"ל במסכת תענית (כ"ו, ב'): אמר רבן שמעון בן גמליאל: "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולים, שלא לבייש את מי שאין לו, ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. צאנה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו", ביום חתונתו -זה מתן תורה, וביום שמחת לבו - זה בניין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו (תענית דף כ"ו, עמוד ב').

 

נראה מדברי המשנה שהפסוק משיר השירים מחזק את היות שני הימים האלו ימים טובים במיוחד, יום הכיפורים הרי הוא יום חתונתו (רש"י שם), וט"ו באב הוא יום שמחת לבו, יום שמיוחס לבניית בית המקדש. הגמרא מביאה נימוקים נוספים לשמחה המיוחדת בט"ו באב, ואחד מהם הוא שזהו היום שהותרו שבטים לבוא זה בזה, זהו ביטוי ראשון למיזוג גלויות.

 

אם כן, נראה שהיה ראוי לכנות יום זה לא סתם יום האהבה, כפי הכינוי שנדבק בו לאחרונה ו"אומץ" על ידי כמה קיבוצים בארץ, אלא יום אהבת החינם, יום התיקון לתשעה באב, יום שבוטלו כל ההבדלים: בין השבטים השונים, בין הבנות העשירות לעניות, בין היפות למיוחסות, כל ההבדלים מתבטלים לקראת החגיגה הגדולה, יום בניין בית המקדש, שהוא הביטוי המושלם לאחדות ולאהבה.

 

מהו שידוך מוצלח? אנו מוצאים כמה וכמה שידוכים בתורה שנעשו על ידי מעשי חסד: אליעזר עבד אברהם מוצא את רבקה על יד באר המים, כשהיא משקה אותו ואת גמליו. נערה צעירה המשמשת אנשים חזקים ממנה וגדולים ממנה, ואפילו את הגמלים משמשת וגומלים עמם חסד. היא אף מציעה להם לבוא וללון בביתה, בית הוריה, שם נולד השידוך ליצחק אבינו. יעקב מגיע ארצה בני קדם וירא, והנה באר בשדה וכו', והנה רחל בתו של לבן באה עם הצאן. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן, "ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו" וכו'. כאן נולד השידוך של יעקב אבינו, כאשר בסופה של הפרשה יעקב נושא לאישה את לאה ואת רחל. משה רבנו בורח ממצרים ומגיע למדין "וישב על הבאר" ובנותיו של יתרו מגיעות "ותבאנה ותלדנה ותמלאנה... להשקות צאן אביהן". מגיעים הרועים ומגרשים את הבנות מן המקום, עד ש"ויקום משה ויושיען וישק את צאנם".

 

הבנות שבות לבית אביהן ומספרות את הקורות אותן, ואומר להן יתרו "קראו לו ויאכל לחם", ומפרש"י שלחם זו אישה, כלומר נולד כאן השידוך למשה רבינו בקחתו את ציפורה בת יתרו לאישה. לא רק שידוכים נולדו על ידי חסד, גם מנהיגים לישראל נולדו על ידי מעשי חסד, ונשאלת השאלה מה יש במידת החסד שהיא כל כך קובעת ומכריעה לגבי שידוכים, וגם להפוך אדם למנהיג על כלל ישראל, יותר משאר מידות טובות. ענייני "חסד" עיקרם בנשיאה בעול, בהרגשת השותפות, בערבות ההדדית. רק מי שנושא בעול עם חברו ועם הציבור כולו, רק מי שיכול להיות שותף לכל מה שקורה, טוב או רע ח"ו, רק מי שיכול להצטער בצער חברו ולשמוח בשמחתו, רק זה יכול להיות למנהיג על ישראל. יכול אדם להיות הגדול שבמנהגים בדור, יכול אדם להיות בעל מידות טובות, אך כל זה אינו מכשירו להיות מנהיג על הכלל, כי המודד הוא כאמור מידת השותפות "אהבת חסד" ועולם חסד יבנה.

 

זהו בעצם הסוד שבשידוך, הסוד בהשתדכות בין אישה לאיש – "החסד". רק כאשר יכולים הם להיות נושאים בעול עם חברם לחיים, רק כאשר האחד נעשה שותף מלא לצערו ולשמחתו של חברו לחיים, רק אז אפשר לומר שזהו הזיווג מן השמים, רק אז ניתן לומר שהזיווג הזה יעלה יפה. גם כאן בשידוכים המודד העיקרי הוא מידת החסד, הנשיאה בעול, השותפות המלאה וזה מה שבעצם מיצינו אצל אבותינו הקדושים, שבחינת ההתאמה הייתה על ידי חסד, על ידי הצלה והרגשת שותפות ודאגה.

 

ידוע מאמרו של הרב דסלר ז"ל על קניית מידת האהבה הנקנית לא על ידי לקיחת דברים, אלא על ידי נתינת דברים – והנתינה, הנשיאה בעול, זו מקנה את מידת האהבה, וזהו גם המרשם לחיים טובים ומאושרים.

 

אבי זצ"ל היה אומר תמיד לזוגות צעירים לפני חתונתם שכל אחד מבני הזוג צריך לבדוק וללמוד בשולחן ערוך לא מה שמגיע לו על פי ההלכה, אלא מה שהוא צריך וחייב לתת לבן זוגו לפי ההלכה, רק אז מובטחים לו בע"ה חיים של אושר וכבוד, חיים של ברכה והצלחה, חיים של שלום.

 

לאחר ט"ו באב נסגר מעגל הימים טובים לשנת תשע"ט - עוד שנה מאחורינו ומתחילות ההכנות הנפשיות לקראת חודש אלול, המבשר על "הימים הנוראים" הבאים עלינו לטובה בעקבותיו, ושוב נפתח המעגל – ו"תחל שנה וברכותיה".

 

יום ט"ו באב שמח עם אהבת חינם!

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד