חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פרשת כי תשא - מעשה העגל

7/02/2019

בפרשה זו אנו קוראים על המאורע הטראגי ביותר שקרה לעם ישראל, 40 יום אחרי קבלת התורה, והוא מעשה העגל. מתקבל הרושם כאילו מתוך בושה על מעשה מביש זה, מוסתרת הפרשה הזאת של עשיית העגל, שלפי רוב המפרשים היה לפני הציווי על עשיית המשכן, ואנו לומדים על כך רק בפרשה זו, פרשת "כי תשא".

 

יש להדגיש שגם פה מוסתר העניין של עשיית העגל בתוך הפרשה השנייה, כאילו מתוך כוונה לכסות על העוון הגדול שנעשה על ידי בני ישראל. חז"ל מבררים אם כדאי ורצוי להסביר את מעשי העגל, כי בגנותם של ישראל אסור לספר, וקובעים: מעשה העגל הראשון נקרא ומתורגם. חז"ל קבעו שיש להסביר לפני הציבור את הכישלון הגדול שהיה לעם ישראל במעשה העגל כדי ללמוד מתוך כישלון העבר ולדעת איך לכוון ולתקן את דרכנו לעתיד.

 

כאן אנו עומדים לפני שאלה קשה החודרת לעומק הנפשי: מה התרחש אצל עם ישראל שבזמן קצר כזה, 40 יום, ירד העם ירידה מוסרית שאין כדוגמתה? עם ישראל ששמע במו אוזניו את "אנוכי ה' אלוקיך" מדבר מתוך האש במעמד הר סיני, ירד באופן כה פתאומי בהידרדרות מוסרית. מה הסיבה ומה הרקע לירידה זו?

 

הדבר הקשה ביותר הוא, כפי שכתוב בפסוק "סרו מהר מן הדרך". בדרך כלל אצל כל אדם יש תהליך מסוים עד שמגיע למעשים טובים, או חלילה להפך, ואילו כאן, במעשה העגל, סרו מהר, מן הקצה אל הקצה.

 

מפרשי התורה תולים את הקולר באותו חלק של מנהיגים מתוך בני ישראל שכן היו שומרי מצוות, ואשמתם היא בזה שהם התבדלו בתוך ארבע אמותיהם והשאירו את הציבור הפרוע לנפשו, ללא חינוך, ללא תורה, בלי לנהל את ענייני האומה. מצד שני, הערב רב על כל סוגיו וחוגיו הצליחו להתסיס את הציבור והביאו את החטא על האומה כולה.

 

במצב של אדישות מצד מנהיגים רוחניים יכולים לקרות הדברים הגרועים ביותר בחיי האומה והקולר תלוי בצווארם. לפני מעשה העגל, היכן היו אותם מנהיגים שדבר ה' היה יקר להם, והיו צריכים להיות מוכנים לקדש שם שמים עד כדי הקרבה עצמית? שכחו את ההלכה הידועה "כל ישראל ערבים זה לזה", כלומר, האחד ערב לשני, ולכן היו צריכים להתגייס לחנך את העם שאינו ערב-רב בדרך התורה, שחלק זה מהווה לשון המאזנים בציבור.

 

המסקנה – מה שלא נעשה לפני העגל, מוכרחים לעשות אחרי העגל, אם רק מעוניינים בקיומו ובנצחיותו של העם. לכן, יש לרדת אל העם ולחנך את העם, כולל כל מנהיגי הדור, שאסור להם להסתגר בארבע אמותיהם ולהפקיר את העם, כי כל מעשה העגל אינו אלא תוצאה מהזנחה זו, ולזכור תמיד כי אחריות גדולה מוטלת על המנהיגים.

 

כשבאים אנו לסכם פרשה עגומה זו של מעשה העגל, וללמוד ממנה לקח כלפי תקופתנו, אנו מסכמים בדברי רבי יהושע בן לוי, האומר: "לא עשו ישראל את העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה, שאם יאמר החוטא לא אשוב בתשובה שלא יקבלו אותי, אומרים לו: צא ולמד ממעשה העגל שכפרו ונתקבלו בתשובה".

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד