חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מחוז השרון: תוכנית עבודה לשנת 2011

חזון "צוות"

 

"צוות" הינו ארגון ייחודי המוביל והמייצג את גמלאי שרות הקבע בצה"ל  לדורותיהם, במסגרת החברה בישראל, תוך שימור הזיקה לערכי  צה"ל ומורשתו.

 

מטרות הארגון ופעילותו מוכוונים לעשייה ולהתנדבות  למען המדינה והקהילה וכן לשמירת הזכויות, להדדיות, לתעסוקה, להעשרה תרבותית ולרווחת החברים.

   

1. כללי

 

א. שנת העבודה 2011 - הינה השנה הרביעית והאחרונה לכהונתה של הנהלת המחוז.

     

ב. תכנית העבודה של מחוז השרון לשנת 2011 מבוססת ונגזרת מתכנית העבודה של ארגון "צוות", כולל יישום היעדים והמטרות כפי שנקבעו.

 

ג. במחוז השרון - 7 סניפים שפרוסים במרחב הגיאוגרפי של הישובים העיקריים הבאים: נתניה, הרצליה, רמת השרון, רעננה, כפר סבא, הוד השרון, כוכב יאיר וצור יגאל.

 

ד. במחוז השרון 5,241 חברים וחברות "צוות". מספר זה כולל בתוכו – 508 אלמנות של חברי "צוות" שהלכו לעולמם והצטרפו לארגון.

 

ה. המחוז קיים דיונים על תוכנית העבודה השנתית, עם כל הסניפים במחוז וסוכמה תוכנית העבודה בכל סניף - כולל התקציב.

 

ו. שימוש מושכל בתקציבי המחוז, תוך מגמה של יעילות וצמצום הוצאות.

 

ז. לקראת סוף שנת העבודה ייערך המחוז לבחירות לקדנציה החדשה, שתיערכנה ברבעון הראשון של 2012.

 

 

2. יעדי המחוז

 

א. טיפול בנושאי פרט רווחה ושמירה על זכויותיהם, מעמדם ותדמיתם של החברים במחוז בשיתוף המזכירות הארצית.

 

ב. חיזוק ותגבור מעמדו של הסניף במבנה הארגוני של "צוות", תוך הצבת החבר במרכז הפעילות.

 

ג. סיוע לחברי המחוז בשיתוף עם רשות התעסוקה הארצית למציאת תעסוקה.

 

ד. מתן דגש על הצטרפות הפורשים מצה"ל במחוז ובסניפים.

 

ה. גיוס ושילוב חברים בפעילויות התנדבותיות למען החברה והקהילה.

 

ו. הגדלת כמות החברים הנוטלים חלק בפעילויות "צוות" במחוז.

 

ז. קיום ארועי חברה ותרבות איכותיים במסגרת אשכולות סניפים.

 

ח. פעילות הסניפים והמחוז- בהתאם לנוהל "בית חם" ב"צוות".

 

 

3. ארגון          

 

א. קיום ישיבות - יו"ר סניפים, הנהלת המחוז, מועצת המחוז, ועדות מחוזיות, ומימוש יעדי המחוז ומשימותיו.

 

ב. קידום מחשוב הסניפים והמחוז, הפעלת אתר אינטרנט לכל סניף וזאת במסגרת אתר האינטרנט של "צוות" - באתר המחוזי יושם דגש בנושא מבנה, ארגון הפעילויות במחוז  והקשר עם חברי " צוות" שבמחוז.

 

ג. הטמעה והכשרת יו"ר הסניפים והפעילים בנושא מחשוב ואתר האינטרנט של "צוות". ביצוע פיילוט מחשוב בסניף נתניה וסניף כפר סבא שמשמעותו, חיבור הסניפים למערכת הניהול הארצית של הארגון.

 

ד. השלמת המעבר לשימוש בדואר אלקטרוני ברמת המחוז והסניפים, תוך ירידה בכמות "הדואר הכתוב" שנשלח לחברים.

 

ה. ארגון הסניפים לעבודה מול שכונות ורובעים במטרה ליצירת קשר אישי וטלפוני עם כל חבר וחבר.

 

ו. הידוק הקשרים והעבודה המשותפת עם הרשויות המקומיות ומתן דגש בסיוע מתנדבים למען החברה והקהילה.

 

ז. מאמץ ארגוני להגברת מספר חברי "צוות" שייטלו חלק בפעילויות השונות של הסניפים כמו: הרצאות, חוגים, טיולים, מסיבות, התנדבות בקהילה וכו'.

 

ח. המחוז והסניפים יגישו דו"ח תכנון מול ביצוע וסיכום חצי שנתי ושנתי-לבקרה על עמידה במשימות וביעדי המחוז.

 

י. הפצת איגרת יו"ר המחוז - במסגרת דיווח שנתי לכל חברי "צוות" שבמחוז.

 

יא. העתקת ושיפוץ משרדי סניף "צוות" כפר-סבא בעיר.

 

יב. איחוד סניף כוכב יאיר צור יגאל עם סניף כפר סבא.

 

יג. התארגנות לביצוע הבחירות למוסדות "צוות" בשנת 2012 .

 

 

4. פרט, רווחה וארועים

 

א. קיום קשר אישי עם החברים בסניפים.

 

ב. טיפול בבעיות פרט וסיוע לחברים נזקקים בסניפים ובמחוז (הלוואות, מענקי חג וכו').

 

ג. שיתוף פעולה של המחוז עם "רשות התעסוקה" - בהשמות לעבודה של חברי המחוז.

 

ד. ביצוע פעילות תרבותית וחברתית במסגרת הסניפים - הרצאות, טיולים, מסיבות, חוגים וכו'.

 

ה. שילוב ומיסוד פעילויות תרבותיות וחברתיות בין הסניפים-במסגרת אשכולות הסניפים.

 

ו. קיום אירועים בשלוב ובתאום עם ארגון "חבר" .

 

ז. השתתפות המחוז באירועי הנהלת "צוות" הארציים - כמו "צעדת ירושלים", כנס התנדבות, סדנאות תעסוקה וכו'.

 

ח. ביצוע פעילות לגיבוש החברות והרעות בהנהלה ובמועצת המחוז.

 

ט. קליטת ושמירה על קשר עם חברים חדשים שהצטרפו לארגון בהתאם לנוהל המחוזי.

 

י. הוקרה לחברי "צוות" במחוז שהגיעו לגיל 80 - תיעשה במסגרת הסניפים במחוז.

 

יא. ביצוע כנס מחוזי - לקראת חודש ספטמבר 2011.

 

יב. ביצוע אירוע מחוזי - הצגה, מופע, בחודש מרץ/אפריל 2011.

 

 

5. התנדבות

 

א. שנת 2011 תצוין ב"צוות" "כשנת ההתנדבות", נושא ההתנדבות יודגש ויצוין בכל אירוע, מצב ומקום במטרה להגדיל את כמות המתנדבים במחוז ובארגון .

 

ב. ביצוע פעילות התנדבותית למען החברה והקהילה - בשיתוף עם הרשות המקומית.

 

ג. איתור וגיוס מתנדבים חדשים לפעילויות ההתנדבות השונות.

 

ד. הפעלת פעילויות התנדבותיות ברמה מחוזית.

 

ה. השתלבות בפעילות ההתנדבות של "צוות" - במשימות לאומיות.

 

ו. שיתוף פעולה עם צה"ל ופיקוד העורף לסיוע במתנדבים בשגרה ובחרום, בדגש על סיוע בחרום לרשויות המקומיות.

 

 

6. ביקורות

 

א. ביצוע ביקורות פנימיות במחוז ובכל הסניפים באמצעות ועדת הביקורת המחוזית - לפי תוכנית ולוח זמנים שיפורסמו ע"י ועדת ביקורת מחוזית.

 

ב. מעקב אחר ביצוע החלטות אגודת "צוות" והנהלת המחוז.

 

ג. הפקת לקחים ויישומם בכל סניפי המחוז.

 

 

7. תקציב

 

תקציב המחוז לשנת 2011  - הוא 790,000 ₪.   

 

 

תא"ל (מיל') מוטי בר - דגן

יו"ר מחוז השרון 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד