חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תוכניות עבודה וסיכומים שנתיים

את שנת 2021 כולנו נזכור עוד שנים רבות לאור התמשכות מגפת הקורונה. בתקופה זו התחלנו להפנים את העובדה שהחיים במדינה משתנים לחלוטין ושעלינו לשנות את אורחות חיינו. ארגון "צוות" בכלל ומחוז הדרום בפרט התאים עצמו לעבוד בתנאים שונים ולשים דגש מיוחד על הטיפול בפרט והקשר באמצעות ה "זום"קרא עוד
14/03/2022
שנת העבודה 2022 נפתחת כאשר אנו עדיין תחת השפעת המגיפה ונגיף האומיקרון, ולפיכך כל הפעילויות המתוכננות תתקיימנה על פי הנחיות משרד הבריאות. בשנה זו נמשיך ביישום תוכנית העבודה המחוזית המביאה לידי ביטוי את מגוון הפעילויות המתבצעות במסגרת המחוז, תוך הדגשת הזיקה לצה"ל ולמערכת הביטחוןקרא עוד
16/01/2022
שנת העבודה 2021 נפתחת ב"צל הקורונה" ולפיכך כל הפעילות המתוכננות תתקיימנה על פי הנחיות ממשלת ישראל. בשנה זו נמשיך ביישום תוכנית העבודה המחוזית הנגזרת מתוכנית העבודה של ארגון "צוות", מסיכום ולקחי תוכנית עבודה 2020 ומהחלטות הוועד המנהל הנבחר במחוז הדרוםקרא עוד
13/12/2020
בשנה זאת שינינו כולנו את אורחות החיים שלנו. ארגון "צוות" בכלל ומחוז הדרום בפרט התאים עצמו לעבוד בתנאים שונים ולשים דגש מיוחד על הטיפול בפרט והקשר באמצעות ה"זום". תכנית העבודה בוצעה בשנה זו במסגרת מגבלות הקורונהקרא עוד
8/12/2020
בשנת 2020 תסתיים השנה הרביעית להנהלה שנבחרה בבחירות מרץ 2016. תוכנית העבודה מביאה לידי ביטוי את מגוון הפעילויות המתבצעות במסגרת המחוז ומטרתה להציג את העשייה בפני החברים, תוך הדגשת הזיקה לצה"ל ולמערכת הביטחוןקרא עוד
23/02/2020
לפניכם סיכום הפעילות המחוז בשנת העבודה 2019. שנה זו בורכה בהרחבת הפעילות החברתית והתרבותית תוך קידום הטיפול בנושאי פרטקרא עוד
20/02/2020
שנת 2019 תהיה תחילתה של השנה הרביעית להנהלה שנבחרה בבחירות מרץ 2016. בשנה זו נמשיך ביישום תוכנית העבודה הנגזרת מתוכנית העבודה של ארגון "צוות", מסיכום ולקחי תכנית עבודה 2018 ומהחלטות הוועד המנהל של המחוזקרא עוד
23/01/2019
הסיכום מפרט את עיקרי הפעילות במחוז בשנת 2018 על פי תוכנית העבודה שתוכננה לשנה
זו. המחוז ביצע בשנה זו את תוכנית העבודה במלואה ומעבר לכךקרא עוד
20/01/2019
שנת 2018 תהיה תחילתה של השנה השלישית להנהלה שנבחרה בבחירות מרץ 2016. בשנה זו נמשיך ביישום תוכנית העבודה הנגזרת מתוכנית העבודה של ארגון "צוות", מסיכום ולקחי תכנית עבודה 2017 ומהחלטות הוועד המנהל של המחוזקרא עוד
20/02/2018
מחוז הדרום ביצע בשנת העבודה 2017 את תוכנית העבודה במלואה ומעבר לכך. הצלחנו לקדם מאוד את נושאי הפרט והרחבנו את פעילות התרבות בכל סניפי המחוז. לפניכם הסיכום השנתיקרא עוד
19/02/2018
מחוז הדרום ביצע פעילות ענפה על פי תוכנית העבודה ומעבר לה, לרווחתם של החברים, במגוון תחומי פעילותקרא עוד
2/10/2017
בשנת 2017 נמשיך לחתור לביצוע היעדים והמשימות שקבענו לעצמנו, נפעל להרחבת תחומי הפעילות והעמקתם וצירוף חברים רבים ככל האפשר למגוון הפעילויות הנערכות במחוז ובסניפים, בדגש מיוחד ל"דור הצעיר"קרא עוד
19/02/2017
בשנת 2016 ביצע מחוז הדרום פעילות ענפה, על פי תוכנית העבודה ומעבר לה, לרווחתם של החברים, במגוון תחומי פעילותקרא עוד
31/01/2017
לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד