חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

עמדת "צוות" - השינוי בהצמדת הגמלה

30/05/2010

 

החלטת ממשלת ישראל מס' 174 מיום 12.5.09, על שינוי שיטת העדכון של הקצבאות לגמלאים בשירות הציבורי, קבעה כי ינוהל מו"מ בין האוצר לבין מערכת הביטחון שיביא בחשבון לעניין קצבאות גמלאי צה"ל את האפיונים המיוחדים של שירות הקבע.

 

מצב הדברים עד היום הוא שהקצבאות של גמלאי צה"ל צמודות לשכר של הפעילים המקבילים בשירות הקבע. זו הייתה תמיד גם הגישה העקרונית והערכית בדבר הזיקה והאחריות של צה"ל לגמלאים שלו.

 

ארגון "צוות" ערך בדיקה מקיפה של השינויים המוצעים תוך שמירה על זכויות הגמלאים ורווחתם, בצד הבנת צרכי מערכת הביטחון בהתאם להחלטת הממשלה הנ"ל.

 

הנושא הוא בעל משמעות היסטורית, נבחן ונדון במספר רב של דיונים, פגישות וכנסים בתוך ארגון "צוות". כמו כן, נתקיימו דיונים מעמיקים ומקיפים עם הגורמים הנוגעים לעניין במטה הכללי כולל פגישות אצל הרמטכ"ל ושר הביטחון.

 

בסיס ההצמדה של גמלאי צה"ל הינו בעל חשיבות קריטית לביטחונם הכלכלי והחברתי ומעורר סערת רוחות בארגון "צוות", אשר רוב חבריו  מקבלים קצבה נמוכה מן השכר הממוצע במשק!

 

לאחר בדיקה יסודית של המצב הקיים התגלתה תמונה מדאיגה ביותר. כגמלאי צה"ל נתנו את אמוננו וביטחוננו באופן מוחלט במערכת הצה"לית, שאמורה לוודא עדכון הגמלה בהתאם לרוח החוק והתקנות. לצערנו, התברר לנו, למעלה מכל ספק, גם מתוך עדויות ישירות של ראשי אכ"א לשעבר, שקצבתם של גמלאי צה"ל נשחקה ב-15 השנים האחרונות. כתוצאה מכך נוצר פער משמעותי ביותר בין שכר הפעילים בקבע לבין השכר הקובע לגמלה. על יסוד נתונים אלה הסקנו כי אם יימשך המצב הקיים יורע עוד יותר מצבם של גמלאי צה"ל.

 

לולא החלטת הממשלה היו גמלאי צה"ל ממשיכים להישאר צמודים לשכר הפעילים ודורשים פיצוי על שחיקת הגמלה המצטברת. עתה, משנכפתה עלינו החלטת הממשלה, אנו מציגים את עמדת "צוות" כלהלן.

 

עמדת "צוות" מתבססת על זכויות הגמלאים ורווחתם בצד האילוצים והשיקולים של מערכת הביטחון: 

  • החלת "הסכם עיני", כפי שניתן לכל גמלאי המדינה מיום תחולתו – מחצית 2008.
  • מתן תוספת ייחודית של דרגת שכר, שמונה אחוזים, לכל גמלאי צה"ל בשל המאפיינים הייחודיים של שירות הקבע (ברוח החלטת הממשלה ממאי 2009) בתחולה מינואר 2010.
  • מתן פיצוי על שחיקת קצבאות גמלאי צה"ל בעבר, בשיעור של עשרה אחוזים, בתחולה מינואר 2010.  
  • הצמדת גמלת פורשי צה"ל למגזר הציבורי, בהתייחס לכל תוספת עתידית לגמלאי המדינה בדירוגים המקצועיים שצה"ל צמוד אליהם כיום.
  • מתן תוספת דרגת שכר  בשיעור של שמונה אחוזים לחברי "צוות" שפרשו אחרי שנת  2007, משום שהסכם עיני לא חל עליהם.
  • הפסקת ניכוי ההחזר עקב ההיוון לגמלאים שהיוונו והגיעו לגיל 65,לאחר 15 שנות תשלום ולאחר שהשלימו להחזיר את אשר קיבלו. זהו עוול מתמשך אשר במערכת הביטחון ובאוצר ישנה הסכמה על כך. התחולה – ממחצית שנת 2008, מועד "הסכם עיני".
  • ביטול ניכויי "קופה ציבורית" לגמלאי צה"ל המועסקים בשירות הציבורי ובלווייניו – רטרואקטיבית ממחצית שנת 2008 – מועד "הסכם עיני".
  • כל התוספות הנ"ל תכללנה בשכר הקובע לגמלה, אשר יוצמד באופן מלא למדד המחירים לצרכן בתחילת כל שנה.
  • הסיכומים יקבלו את אישור הממשלה וועדת הכספים של הכנסת.

 

נראה לנו שזו עמדה הגונה והכרחית נוכח המצב הקיים, ברוח החלטת הממשלה וכדי לא להפנות עורף למחויבות של צה"ל והמדינה למשרתים את ביטחון המדינה: "פעילים וגמלאים חד הם".

 

 

עוד על השינוי בשיטת הגמלה בשאלות ותשובות בנושא

                                                                       

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד