חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כל מה שרציתם לדעת על השינוי בהצמדת הגמלה

23/05/2010

 

1. כיצד נקבעת גמלתם של חברי "צוות?

הגמלה מבוססת על חוק שירות הקבע בצה"ל (גמלאות) משנת 1954, בו נקבעו תקופות שירות המזכות בגמלאות, על-פי החלק היחסי של המשכורת, בהתאם למשך השירות - והכול על-פי בסיס שכרו הקובע לגמלה של המשרת שדרגתו כדרגת השכר של הפורש בפרישתו. לפיכך, הגמלה צריכה להיגזר מעדכון שכרם של אנשי הקבע הפעילים.

 

2. האומנם? האם העדכון הוא אוטומטי? האם כאשר ניתנות תוספות שכר לאנשי הקבע הן חלות על הגמלאים?

שורה ארוכה של שאלות מזמן אותו חוק מ-1954, שתשובות עליהן מביאות למסקנה אחת פשוטה: בפועל, ומזה שנים ארוכות, לא זו בלבד ששכר משרתי הקבע (הפעילים) נשחק - נשחקה ביתר שאת גמלת הפורשים, ונוצר פער גדול בין "ההצמדה" כביכול לשכר הפעילים לבין מה שקורה בפועל, דהיינו תוספות השכר שניתנו לפעילים לא נכללו בשכר הקובע לגמלה.

 

3. מדוע עלה הנושא לדיון בעת הזו?

הנושא עלה לאחר שממשלת ישראל קיבלה ביום 12.5.09 החלטה לשנות את שיטת ההצמדה של הגמלה התקציבית, להצמדה למדד יוקר המחיה בכל המגזר הציבורי, כולל כוחות הביטחון. באותה החלטה נאמר, כי "יתקיים משא-ומתן ביחס לגמלאי צה"ל ולתנאי השירות המיוחדים שלהם".

 

כדי לא להיקלע למצב בו יוחלט בממשלה או באוצר באופן חד-צדדי על השינוי, הודיע ארגון "צוות" על התנגדותו העקרונית למהלך (תוך ניהול מגעים שוטפים עם ראש אכ"א, הרמטכ"ל ומשרד הביטחון בעניין). זאת, מתוך הנחה ש"אם האוצר מציע משהו", בוודאי תהיה לכך פגיעה בחברינו - מה עוד שביטול החוק הקיים יפגע בערך השותפות והחיבור הבל יינתק בין משרתי הקבע לגמלאי שירות הקבע. בדיון מיוחד שקיימה מועצת "צוות" נתקבלה החלטה אכן להתנגד לשינוי המוצע, אך זו ייפתה את כוחה של הנהלת הארגון לבחון חלופה אשר תיטיב עם הגמלאים.

 

4. אם ארגון "צוות" מתנגד למהלך, מדוע יש לבחון חלופה לכך?

משתי סיבות עיקריות:

א. להימנע ממצב בו תתקבל החלטה חד-צדדית בממשלה לגבי הגמלאים - בה אנו לא נהיה מעורבים.

ב. לנסות ולפתור עוול של שנים, בו נשחקה גמלת חברינו בעשרות אחוזים, וכך, ניתן "להפוך משבר להזדמנות". כלומר, למרות ההנחה כי משרד האוצר ינסה לחסוך כתוצאה מהמהלך, על-ידי הגשת הצעה נגדית, נוכל לא רק לשמור על הקיים - אלא להיטיב מאד עם הגמלאים.

 

5. הדעה הרווחת בציבור היא, כי "אין מתנות חינם", וכי חברי "צוות" ככלל, נהנים מפנסיה נאה - מה גם שרובם נמצאים בקריירה שנייה.

טעות. שכרם הקובע לפנסיה של 70% מתוך 33,000 גמלאים - כלומר כ-23,000 מחברינו בדרגות נגד עד רס"ן - שכרם נמוך בכל קנה מידה, וגמלתם של חלקם הגדול אינה מגיעה לשכר המינימום במשק. חלק מהם אינם נמצאים כלל במעגל העבודה ונזקקים לסיוע. הדבר התרחש מפני שבמשך השנים נשחק, כאמור, שכרם מאוד הן מול מקביליהם המשרתים בצה"ל, ובוודאי מול השכר הממוצע במשק.

 

6. אבל יש גם 30% בדרגות בכירות יותר שגמלתם גבוהה...

זה נכון, היא גבוהה אמנם ביחס למקבלי גמלה נמוכה, אבל אין משמעות הדבר שגמלתם לא נשחקה - הן מול השכר הממוצע במשק והן מול שכר המקבילים להם בצבא. כך, לדוגמא, ההפרש בין גמלתו של גמלאי בדרגת אל"מ, שפרש לפני כחמש שנים, לעומת עמיתו שפרש לפני 25 שנים, עומד על 6,000 שקל, ובדרגת סא"ל ההפרש עומד על 5,000 שקל. הפרשים גדולים קיימים גם בדרגות אחרות, כולל נגדים עד רס"ן.

 

7. וזו הזדמנות לתקן את העוול הזה?

זו הזדמנות לנסות ולתקן את העוול הזה. הנהלת "צוות" - שאמנם קל היה לה להיתלות בעניין הערכי ולומר "משרתי הקבע והגמלאים הם גוף אחד שאינו ניתן להפרדה ולכן אנו דוחים על הסף רעיון כזה" (כפי שתחילה עשינו) -  ערכה סדרה ארוכה של בדיקות כדי לקבל החלטה בשיקול דעת ואחריות - תוך התחשבות מרבית בצרכי החברים.

 

8. המתנגדים להצעה טוענים כי הצעות האוצר, ולא חשוב מה הן, לא יפעלו לטובת הגמלאים בטווח הארוך.

בכל משא-ומתן, בוודאי עם האוצר, יש לנהוג ככתוב "כבדהו וחשדהו". הנהלת "צוות" מודעת לטענה העולה בכל דיון וזוהי אכן עמדת המוצא. עם זאת, דווקא מנקודת מבט לטווח הארוך, נראה כי לא יתקיים לעד מצב שבו - ולו עקרונית (בוודאי לא בפועל) - תהיה גמלתם של חברינו צמודה לשכר הפעילים. זה לא קרה ב-20 השנים האחרונות (ולכן נוצר פער עצום), ולהערכת "צוות", זה גם לא יקרה ב-20 השנים הבאות.

החל מ-2008 משתווה עלות שכר משרתי הקבע לשכר הגמלאים. כדי להשאיר את הטובים בשירות הצבאי, יצטרך הצבא לתת תוספות ניכרות, והוא יעשה זאת (כפי שעשה עד כה, ובמיוחד משנת 2000), ותוספות שלא יחולו על הגמלאים.

 

האוצר מעוניין בשיטת "הפרד ומשול", ובמקרה שלנו, החופש לנהל משא-ומתן עם גופים שאינם צמודים זה לזה (למשל, אבחנה בין גמלאי המשטרה, השב"כ וצה"ל), או העלאת גיל הפרישה מצה"ל (מה שיחסוך ממון רב בתקציב), שליטה טובה יותר בתקציב הביטחון ללא ה"גיבנת" של הגמלאות ועוד. העובדה שמשרתי הקבע הועברו לא מכבר לפנסיה צוברת, לאחר עשרות שנים שהיו בפנסיה תקציבית, ושצה"ל הסכים לה, היתה, ללא ספק, יותר מהצהרת כוונות לגבי השינוי שעומד להתרחש.

 

9. האם אין פגיעה בממד הערכי ב"קשר הבל יינתק" בין הצבא לגמלאיו תוך שינוי חקיקה שהחזיקה מעמד יותר מ-50 שנה?

אם הקשר הזה - גמלה צמודה לשכר פעילים - אכן היה מתקיים ונשמר כל השנים, ייתכן שהתשובה לכך היתה חיובית. אבל בפועל, בעניין ההצמדה, אין קשר כזה כבר הרבה שנים. מעבר לכך, דאגה לזולת היא ערך עליון. רבים מאיתנו רואים ערכיות רבה יותר בדאגה לגמלאים הרבים שנשכחו. כאמור, כ-70% מהחברים ב"צוות", אשר גם תוספת של 1,000 שקל לחודש לגמלתם יכולה לחולל מפנה במצבם הכלכלי - כמעט הבדל קיומי.

 

באשר למערכת היחסים האחרים בין הצבא לגמלאיו - הרי שזו תוסיף להישמר בתמיכה הדדית, התנדבות ביחידות צה"ל ובמיוחד בפיקוד העורף, שותפות במסגרת ארגון "חבר", כנסים ואירועים משותפים, שירותים הניתנים על-ידי אכ"א וכלל מחלקותיו ועוד. אין שום סיבה שהמצב ישתנה. הגמלה אינה הדבר הערכי היחיד המחבר בין צה"ל לחברי "צוות".

 

יצוין, כי הנהגת הפנסיה הצוברת בה נכללים כיום חלק מאנשי הקבע, מנתקת למעשה את הגמלאי מדרגות הכתף ומדרגות השכר שהיו לו לפני פרישתו.

 

10. האם נכון שהמתנגדים לביצוע הניתוק נמנים עם בעלי דרגות גבוהות אשר התוספת המוצעת אינה משמעותית עבורם?

אין סטטיסטיקה באשר לדרגות או לרמות ההשתכרות של התומכים במהלך או המתנגדים. נקודת המוצא היא, שהמתנגדים למהלך עושים זאת מטעמים ענייניים - ויש לכבד את דעתם. ארגון "צוות" מצא לנכון לקיים מפגשים רבים בהם העלו חלק מהדוברים את טיעוניהם נגד הניתוק. מידע שוטף עודכן באתר "צוות" וב"צוותונים".

 

11. הם טוענים, בין השאר, כי על צה"ל והרמטכ"ל מוטלת החובה לטפל בגמלאים, וכל זאת במסגרת הקיימות של החוק הקיים.

צה"ל והרמטכ"לים בכל התקופות עמדו בפני דילמות בלתי אפשריות - הכנת הצבא למלחמה תוך עידוד גיוס אנשים איכותיים ומתן תמורה הולמת - מול שמירה על גמלת הפורשים (כאשר כל העלאה בגמלה גוררת העלאת גמלה לפורשי המשטרה, המוסד והשב"כ).

 

במשך השנים, נאלץ צה"ל לייצר "פטנטים" כדי להיטיב עם אנשי הקבע אותם חפץ לגייס לשירות ממושך, מבלי שהדבר ישפיע על השרשרת הארוכה. למשל, הוספת דרגות (בעבר לא היו דרגת תא"ל או סוגים מקצועיים לנגדים). אחד מראשי אכ"א לשעבר אמר בעניין הזה: "לחשוב שבכל דיון תקציבי יעלה הרמטכ"ל את נושא הגמלאים - זו אוטופיה".

 

12. חלק בלתי נפרד מההצעה, הינו הפסקת ניכויים בשל החזרי ההיוון, שיש לה משמעות עבור רבים מהחברים. האם, מסיבה זו, חברים רבים תומכים במהלך?

השינוי המוצע זימן הזדמנות יוצאת מהכלל לפתור עוול משווע שנגרם לכשליש מחברינו. רוב הגמלאים משלמים הרבה יותר מהסכום שהיוונו - לעתים פי שניים ויותר - וחלקם הגדול נמנה עם מקבלי גמלה נמוכה, 2,000 שקל עד 7,000 שקל, עובדה המקשה עליהם עוד יותר. אם באותו הסכם ממש, ובלי שהדבר יגרום לנסיגה בשאר התביעות, ניתן לשפר את מצבם ללא הכר - מחובתנו לעשות זאת.

 

13. מה המצב כיום?

בארגון "צוות" נערכים דיונים בהשתתפות חברים שמעוניינים בכך, ללא קשר לדעתם או דרגתם. במקביל, פועל עמי סגיס (אלוף) על פי כתב מינוי שקיבל מהרמטכ"ל, לבדוק את הנושא ולהגיש את המלצותיו.

 

 

חברי "צוות" בחתך דרגות

 

נגדים וקצינים עד רס"ן          21,873

סא"ל ומעלה                     כ-10,000

 

גמלת חברי "צוות"

עד 5,000 ש"ח                 כ-5,000 חברים (כ-15%)

5,000-7,000 ₪               כ-20,000 חברים (כ-60%)

מעל 7,000 ש"ח               כ-7,500 חברים (כ-25%)

 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד