חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

זכויות בן הזוג בחשבון הבנק המשותף

עו"ד צחי הרמן מדגיש ומסביר את חשיבותו של סעיף אריכות ימים בחשבון הבנק
17/09/2008

רבים מאתנו דואגים מבעוד מועד "ליום שאחרי". בין יתר 'הסידורים', אנו דואגים כי 'ביום שאחרי' יוכל בן הזוג שזכה לאריכות ימים לעשות שימוש יעיל בחשבון הבנק שעמד לרשות שני בני הזוג במשך שנות חיינו המשותפות. אולם אז, לתדהמת חלקנו, מתברר כי לא נוכל להשתמש בחשבון הבנק כראות עינינו עד אשר נמציא 'צו קיום צוואה' או 'צו ירושה', לפיהם אנו זכאים לכספים ולזכויות שבחשבון הבנק.

 

למעשה, ישנן מספר 'דרכי שיתוף' בחשבונות בנק. על מנת שלא להוסיף לעגמת הנפש בעת אובדן בן הזוג, כדאי להכיר את ההבדלים בין סוגי 'השיתוף' השונים ולהקדים רפואה למכה.

 

'ייפוי כוח' - הדרך הקלה והפחות מומלצת, הנה לחתום על ייפוי כוח לטובת בן הזוג, על מנת שיוכל לפעול בחשבון הבנק כרצונו. בדרך פעולה זו טמונים יתרונות של פשטות, קלות והאפשרות לביטול. חסרונותיה של דרך פעולה זה, הינה הקלות המאפשרת ביטולה וכן ביטולה האוטומטי במקרה של פטירת אחד מבני הזוג.

 

בדרך זו, בעל חשבון הבנק נותן לבנק הוראה שלפיה הוא מייפה את כוחו של בן זוגו לבצע פעולות כאלה ואחרות בחשבון הבנק שלו. באמצעות ייפוי הכוח יכול בן הזוג לפעול ולבצע פעולות בחשבון הבנק מכוח ייפוי הכוח האמור. 'אך עלייה וקוץ בה', בעל חשבון הבנק רשאי לבטל את יפויי הכוח באופן חד צדדי, בכל עת ומבלי שיקבל מראש את הסכמתו של בן הזוג.

 

כמו כן, ולענייננו זו הנקודה היותר חשובה- במקרה של פטירת איזה מבני הזוג, ייפוי הכוח יתבטל באופן אוטומטי ובן הזוג שנותר בחיים לא יוכל להמשיך ולפעול מכוחו בחשבון הבנק (אלא אם כן הוא 'הבעלים' של החשבון).לשם קבלת כספי חשבון הבנק, יהיה על היורשים, על פי צוואה, ובהעדר צוואה, על פי דיני הירושה, לפעול בבית המשפט או בבית הדין לשם הוצאת 'צו קיום צוואה' או 'צו ירושה', שבמסגרתו ייקבע מי זכאי לכספים שבחשבון הבנק. רק לאחר קבלת צו אשר הוצאתו עלולה לארוך זמן מה, יוכל בן הזוג לקבל את חלקו מכספי חשבון הבנק וגם זאת, רק בתנאי שהנו יורש על פי אותו 'צו ירושה' או 'צו קיום צוואה'.

 

דרך נוספת היא בעלות משותפת, הדרך היותר מומלצת לעניינינו הינה פתיחת 'חשבון בנק משותף' ובמקרה וקיים כבר חשבון בנק, צירוף בין הזוג כבעלים משותף לחשבון הבנק הקיים. ההשלכות של פעולה זו (צירוף בן הזוג כבעלים משותף) הנה מהותית יותר, שכן מרגע צירוף בן הזוג כשותף לחשבון הבנק, הרי ש 'בעל החשבון' ובן הזוג הינם שווי זכויות בחשבון ולמעשה יש לכנות את שני בני הזוג כ 'בעלי חשבון הבנק'. כך שכל אחד מהם רשאי לבצע כל פעולה בחשבון הבנק ואף אחד מהם לא יכול לבטל את זכותו של האחר ללא הסכמתו מראש ובכתב של אותו אחר (אלא אם כן הזכויות הוגבלו באופן ברור ומפורש). במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, יישאר בן הזוג האחר כבעלים של חשבון הבנק ויהיה רשאי לפעול בו כרצונו.

 

גם במקרה זה יש לשים לב כי בעבר נהג הבנק להחתים לקוחות על 'טופס אריכות ימים' אשר משמעותו כי במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, יהא רשאי וזכאי בן הזוג שנותר בחיים, להמשיך ולפעול בחשבון הבנק כרצונו ולמעשה להיות לבעלים היחיד בחשבון הבנק * 2 (ומבלי שליורשים כלשהם תהיה זכות בחשבון הבנק). ללא חתימה על סעיף זה, מסרבים הבנקים לאפשר לבן הזוג שזכה לאריכות ימים ונותר בחיים, להמשיך ולפעול בחשבון הבנק כראות עיניו, אלא אם כן ימציא 'צו קיום צוואה' או 'צו ירושה', על פיו הוא זכאי לקבלת הנכסים שבחשבון הבנק.

 

לא אחת אנו נתקלים גם בזוגות שחתמו על סעיף 'אריכות ימים' ובכל זאת נתקלים בקשיים לביצוע פעולות בחשבון הבנק לאחר פטירת בן זוגם וזאת אם משום שחלפו למעלה מעשרים שנה מעת שנחתם 'סעיף אריכות ימים' ואם מסיבות שונות אחרות.

 

כמו כן, מתברר שהבנקים, או לפחות חלקם, שינו את גישתם והיום ברירת המחדל היא קיומו של סעיף 'אריכות ימים', כך שאם ברצון בני הזוג להגביל את האפשרות שבן הזוג הנותר בחיים ישתמש בחשבון הבנק, על בני הזוג יהיה לחתום על סעיף מתאים, בעוד שבהעדר חתימה, יהא זכאי בן הזוג לפעול בחשבון בנק  כרצונו. יש לשים לב כי האמור חל רק לגבי חשבונות שנפתחו לאחר שינוי המדיניות ורק באותם בנקים שבהם שונתה המדיניות כאמור.

 

בכל מקרה מומלץ לכולנו לנקוט בכללי זהירות ובריאות למען נזכה כולנו לאריכות ימים. בנוסף לכך, מומלץ לבקר בסניף הבנק שלנו ביחד עם בן או בת זוגנו ולברר עם פקיד הבנק באם נדרשת חתימה על סעיף אריכות ימים. גם אם נחתם על ידינו בעבר סעיף אריכות ימים, מומלץ 'לחדש את החתימה' שכן בחלוף עשרים שנה מעת ביצוע החתימה עלול לאבד תוקפה.

 

ברשימתנו זו יצאנו מנקודת הנחה כי בני הזוג אכן מעוניינים כי חשבון הבנק יהיה שייך לשני בני הזוג באופן מלא, שכל אחד מהם יוכל לעשות בו במשך החיים כרצונו וכן כי במקרה של פטירת אחד מבני הזוג, יוכל בן הזוג שנותר בחיים, להמשיך ולהשתמש בחשבון הבנק לבדו באין מפריע. באם כוונת בני הזוג הינה שונה מהאמור, הרי שגם המלצותינו ישתנו בהתאם. מומלץ לקבל ייעוץ משפטי פרטני בכל מקרה ומקרה.

 

* עו"ד צחי הרמן ממשרד עו"ד אברהמי הוא היועץ המשפטי של "צוות".

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד