חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ביטוח חיים "חבר"

2/05/2012

הסדר ביטוח החיים הקבוצתי שנחתם בשנת 1988 בין "חבר משרתי הקבע והגמלאים בע"מ" לבין חברות הביטוח מגדל וכלל, הסתיים ב-31.3.2012, וב-1.4.2012 נכנס לתוקפו הסכם חדש בין "חבר" לבין חברת הביטוח "איילון".

 

רקע

 

1. הסכם ביטוח החיים אשר נחתם ב-1963, תחילה בחברת הסנה, ואחר-כך, כאמור, בחברות מגדל וכלל, נתן כיסוי לביטוח חיים ריסק בלבד (כלומר, אין מרכיב של חיסכון), ללא הגבלת גיל לעמית המבוטח.

 

2. הקולקטיב הורכב ממשרתי קבע, גמלאים ובני זוגם של מבוטחים אלו.

 

3. הביטוח למשרתי קבע היה אובליגטורי על פי פקודת מטכ"ל.

 

4. ביטוח בת הזוג היה אוטומטי עם ביטוחו של העמית, כלומר, למעשה ביטוח בת הזוג היה גם הוא אובליגטורי למשרתי הקבע.

 

5. נוסחת העדכון לפרמיה שנקבעה לפני עשרות שנים, לא עודכנה עם השינויים בהרכב המשתנה של העמיתים (גידול מרשים במספר הגמלאים). עקב כך הפוליסה הפסדית ( פוליסה המשלמת תביעות של עשרות מיליוני ₪ בשנה מעבר לפרמיות אשר שולמו ע"י העמיתים).
בנוסף, עלות הפרמיה של משרתי הקבע (הצעירים) ובנות זוגם גבוהה מאד יחסית לסכום הביטוח לו הם זכאים במקרה פטירה.

 

 

התהליך

 

6. כשנתיים לפני תום ההסכם, החלה "חבר", בשיתוף ארגון "צוות" ובאישור הדירקטוריון של "חבר", במהלכים לבניית ביטוח חיים חדש, אשר יהיה תקף למשך תקופה ארוכה ככל האפשר. המגבלות אשר עמדו על הפרק:

 

א. שינויים רגולטוריים בשוק הביטוח, על פיהם לא ניתן עוד לחייב עמית להיות מבוטח, וכן לא ניתן לחייב אותו לצרף לביטוח את בת זוגו.

 

ב. איסור המפקח על הביטוח לסבסוד צולב עמוק בין אוכלוסיות.

 

ג. חברות הביטוח המבטחות לא הסכימו להמשיך את הפוליסה מעבר לתום תקופת ההסכם נוכח מצב העניינים המתואר לעיל.

 

ד. חברות ביטוח אחרות לא הסכימו גם הן לקבל על עצמן פוליסה בתנאים אלו.

 

ה. נעשתה פנייה למפקח על הביטוח, לצורך קבלת אישור למהלכים חריגים שונים על מנת שתאושר הפוליסה החדשה.

 

7. נבנו מודלים שונים לביטוח, בהיבט של פילוח קבוצות גיל, גובה הביטוח ועוד. עיקר הבעייתיות, כאמור, נגעה לעובדה כי נדרש למצוא פתרון שיהיה הטוב ביותר עבור כלל האוכלוסיות המבוטחות בביטוח, בהתחשב בגיל ובמצב המשפחתי.

 

 

הנחות יסוד

 

8. בבסיס קיומו של הביטוח עמד הרצון להמשיך את הביטוח ללא הגבלת גיל לעמית המבוטח.

 

9. כמו כן, "צוות" דרשו כי הביטוח לבנות הזוג לא יוגבל בגיל 65, אלא יוותר כפי שהיה – עד גיל 65 או מות העמית, המאוחר מביניהם. מדובר בדרישה ייחודית שאינה מקובלת בעולם ביטוח החיים (הפרטי והקבוצתי).

 

10. נדרשו מחירי פרמיה אטרקטיביים לכלל האוכלוסייה, וכן לבנות הזוג שלהם, על מנת לאפשר קיומו של הקולקטיב לאורך זמן. המשמעות הינה שכדי למשוך את הצעירים להישאר בביטוח (שכן, כאמור, לא ניתן לחייבם להיות מבוטחים), הפרמיות צריכות להיות נמוכות משמעותית, ועל כן הפרמיות של המבוטחים המבוגרים – גבוהות יותר.

 

11. סכומי ביטוח החיים הותאמו לצרכים של המבוטחים עפ"י גיל – כלומר, ככל שהמבוטח צעיר יותר ומטופל במשפחה שסמוכה על שולחנו – סכום ביטוח החיים צריך להיות גדול יותר.

 

12. בהליך התחרותי נדרשה תקופה ארוכה מאוד להסכם, על מנת לאפשר יציבות גדולה ככל שניתן של התנאים. תנאי זה לבדו גרם לחשש גדול מאוד בקרב החברות המשתתפות בהליך התחרותי, עד כדי פרישה מהמרוץ של חלק מהן.

 

 

האפשרויות שעמדו להמשך הביטוח

 

13. ביטול ביטוח החיים כליל, ומתן אפשרות לכל עמית לרכוש ביטוח חיים בהנחה בחברת הביטוח (העלות הייתה גבוהה פי כמה וכמה מביטוח קולקטיבי).

 

14. הקמת קולקטיב כפי שהוקם, ללא ביטוח בנות זוג, או הגבלת גיל הביטוח בגיל 65.

 

15. הקמת קולקטיב כפי שהוקם, ללא שינוי בעקרונות ביטוח בנות הזוג (למעט השינויים הרגולטוריים).

בקולקטיב זה נבנו קבוצות גיל, כאשר סכומי הביטוח והפרמיה משתנים בהתאם לקבוצת הגיל.
שמרנו על עקרון הערבות ההדדית בקולקטיב, וקבוצת הגמלאים משלמת את עיקר הסיכון על פני כל הקבוצה.

 

התוצאה של תהליך ארוך זה, שכלל פניות ומפגשים הלוך ושוב עם המפקח על הביטוח, ישיבות צוותי עבודה ארוכות ומתישות אל תוך הלילה, אישורי דירקטוריון "חבר" ואסיפת הנבחרים של ארגון "צוות" - הינה קיומו של ביטוח חיים ללא הגבלת גיל לעמיתים!

לא זו בלבד, אלא שגם לביטוח בנות הזוג נמצא פתרון, וכל הגמלאים זכו להמשיך להיות מבוטחים בביטוח ללא דרישה להצטרפות מחדש וללא הצהרת בריאות.

לגמלאים צעירים (עד גיל 65) נוספה הטבה אשר לא הייתה קיימת בביטוח הקודם, והיא אפשרות להקדמת כספי הביטוח במקרה של נכות צמיתה, ובלבד שהנכות הוכרה לאחר תחילת הפוליסה.

 

 

סיכום

 

לנוכח תנאי השוק הקיימים, התנאים שהושגו על ידי חבר בביטוח החיים הינם המיטביים שניתן היה לקבל. העובדה כי אירוע ביטוח החיים הינו ודאי ואינו מוגבל בגיל כל עוד הפוליסה בתוקף, הינה הישג חיוני ונדרש להמשך קיומו של הביטוח, אשר נדרש היה להשיגו לטובת הגמלאים, גם במחיר של העלאת הפרמיה והקטנת סכום הביטוח. זאת, כאשר החלופה הייתה ביטולו של הביטוח. מכאן החשיבות הרבה בהישג שהושג בהסדר ביטוח החיים החדש.

 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד