חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

התנדבות למשא"ז - מיון, גיוס וקריטריונים לקבלה

15/09/2007


לחברי "צוות" המתנדבים במשא"ז או רוצים להתנדב, להלן בתקציר נוהל חדש שהופץ למחוזות אק"מ ע"י ראש אק"מ במסמך מ"י /מטה ארצי/אגף קהילה ומשא"ז מ-3 ביוני 2007.


החל בתאריך 1 ביוני 2007, מופעל נוהל חדש לגיוס ולהפעלת מתנדבים במשמר האזרחי. גיל הפסקת ההתנדבות במגזר האבטחה וביחידות המיוחדות הינו עתה 67.

 

בהתאם לסמכותו של ראש אגף קהילה ומשמר אזרחי (ר' אק"מ), הוענקה סמכות לקציני אק"מ במחוזות להאריך את שירות המתנדבים, בתחומים מסוימים, עד לגיל 70. מתנדבים גילאי 70 עד 72 באישור ראש אק"מ בלבד.

 

למתנדבים ותיקים יופסק השירות בהדרגה במשך שלוש השנים הבאות.

 

עיקרי הנוהל בטבלה ובתקציר להלן:

 

מגזר

גיל גיוס מקסימלי

גיל הפסקת פעילות

(לא במסגרת חריגי גיל)

חריגי גיל במגזר ייעודי בסמכות אישור

אבטחה (נוער -  עפ"י נוהל 70.006)

65

 

-  גיל 67

-  גיל 67-70 לא מבצעי

גיל 67-70 קצין אק"מ מחוזי. בהמלצת רופא יחידתי מדי שנה

יח"מ

60

-  גיל 67

-  גיל 67-70 ללא מדים ולא מבצעי

כנ"ל

ימע"ן / ימע"ר

50

57

-

 

חריגי גיל  

יאושרו על בסיס המלצות מפקדים ורופא משטרתי יחידתי, מדי שנה (לרבות סייגים).

 

 

מתנדבים פעילים מגיל 70 ומעלה 

יאושרו כחריג: לא מבצעי וללא מדים ע"י ר' אק"מ עד הגיעם לגיל 72, ע"ב המלצת רופא יחידתי, מדי שנה.

 

 

הנחיות לגבי "דור המעבר" 

"דור המעבר" - מתנדבים פעילים, אשר גויסו במעמד פעיל עד 31/5/07 (כולל).

 

גיל הפסקת הפעילות ל"דור המעבר" יתבצע באופן הדרגתי, על פני שלוש שנים, כדלקמן:

 

א. מ-1/6/07 עד 31/12/07 יפרשו מהמערך מתנדבים בגיל 75 ומעלה.

ב. מ- 1/1/08 עד 31/12/08 יפרשו מהמערך מתנדבים בגיל 70 ומעלה.

ג. מ-1/1/09 עד 31/12/09 יפרשו מהמערך מתנדבים בגיל 67 ומעלה (המערך המבצעי ומלבישת מדים).

 

 

בדיקות התאמה 

במסגרת הליך המיון יעברו המועמדים ראיון התאמה ובדיקת מצב בריאות (כולל הצהרת בריאות). הוגדרו שלוש רמות עצימות להגדרה ע"י הרופא: נמוכה, בינונית וגבוהה בהתאם לתחומי הפעילות ההתנדבותית. כמו כן, יעבור המתנדב התאמה ביטחונית.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ליו"ר ועדת ההתנדבות במחוז ובאתר משטרת ישראל: http://www.police.gov.il/

 

 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד