חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מערך ההתנדבות הארצי

חברי "צוות" מסייעים לאזרחי המדינה ומוסדותיה במגוון רחב של פעילויות ללא תשלום ותמורה


 

 

חברי "צוות" מסייעים לאזרחי המדינה ומוסדותיה במגוון רחב של פעילויות ללא תשלום ותמורה.

 

 

כללי


ההתנדבות למען המדינה והקהילה הינה אחד הערכים החשובים של ארגון "צוות". "צוות" יפעל להגביר את פעילות ההתנדבות של חבריו, באמצעות ועדת ההתנדבות הארצית, "המרכז לעשייה חברתית" ובתמיכת המחוזות והסניפים.

 

 

מבנה


ועדת ההתנדבות הארצית


ועדת ההתנדבות הארצית מורכבת מיו"ר הוועדה (חבר נבחר בהנהלת הארגון), נציגי המחוזות (חברים בהנהלת המחוזות), היועץ המשפטי, נציג ועדת הביקורת הארצית, ע.מנכ"ל ומשקיפים (רכזי פרויקטים).

 

 

חברי הוועדה


אריה שומר - יו"ר הוועדה

אברהם ברעם -   נציג / רכז התנדבות מחוז דן

מרדכי קיאני -   ביקורת ארצית

יעקב בר און -   נציג / רכז התנדבות -   מחוז צפון

אורית רגב -   נציגה / רכזת התנדבות -   מחוז השרון

שמעון תמיר -   נציג מחוז השרון -   מרכז הטיפול בתחום ההתנדבות לעורף בחירום

יוסף לוי -   נציג / רכז התנדבות -   מחוז יהודה

יעקב נענה -   נציג מחוז ירושלים

יחיאל בן שושן -   נציג / רכז התנדבות -   מחוז הדרום

בני וליגורה  -   ע. מנכ"ל

הוועדה מתכנסת אחת לחודש.

 

תפקידי הוועדה

 • לתאם ולכוון את הסניפים באמצעות המחוזות לגיוס מתנדבים לפרויקטים לאומיים / ארציים.
 • להמליץ להנהלת הארגון על פרויקטים לאומיים להתנדבות חברי הארגון.
 • לעקוב אחרי ביצוע הפרויקטים במחוזות ובסניפים.
 • לעודד הענקת תעודות ואותות למצטיינים בהתנדבות.
 • מעקב אחר ביצוע תוכנית העבודה השנתית.

 

 

רכז ההתנדבות המחוזי

 • חבר הנהלת המחוז.
 • משמש כנציג המחוז בוועדת ההתנדבות הארצית וכיו"ר ועדת ההתנדבות במחוז.
 • אחראי לריכוז רשימות המתנדבים במחוז ועדכונן במערכת CRM .
 • אחריות מטה לתיאום פרויקטים התנדבותיים ארציים ומחוזיים בסניפים והפעלתם.
 • יוזם פעילויות הדרכת מתנדבים במחוז ומפעיל אותן.
 • מקיים ישיבה עם ועדת ההתנדבות הארצית אחת לחודש.
 • מנהל ישיבת ועדת התנדבות מחוזית אחת לתקופה.

 

 

רכז ההתנדבות בסניף

 • חבר בהנהלת הסניף.
 • משמש כנציג הסניף בוועדת ההתנדבות המחוזית וכיו"ר ועדת ההתנדבות בסניף.
 • אחראי לגיוס מתנדבים ולריכוז רשימות המתנדבים בסניף ועדכונן במערכת CRM .
 • מתאם פרויקטים ארציים על פי הנחיות המחוז ויו"ר הסניף ומפעיל אותם.
 • יוזם ומתאם פעילות התנדבותית עם הרשות המקומית וגופי ההתנדבות בקהילה.
 • אחראי לפרסום במקומונים ואמצעי תקשורת אזוריים.
 • מקיים ישיבה עם ועדת התנדבות מחוזית אחת לתקופה.

 

 

 

משימות התנדבות בתהליך


מאות מתנדבי "צוות" התגייסו לפעילות התנדבותית למערכת הביטחון ולפרויקטים לאומיים, למערכת החינוך, לרווחת האזרחים, לעזרת הפרט הנזקק.

 

 

ברמה הארצית

 • סיוע לפיקוד העורף בתחום ההכנות למצבי חירום בתחום תרגילי התגוננות בבתי ספר.
 • הובלת ההתנדבות בסיוע למערכת החינוך כ"דגל" ההתנדבות של הארגון.
 • סיוע לצה"ל בהחזרה לכשירות של מחסני החירום.
 • סיוע לרשויות בתחום החירום והחינוך.

 

 

ברמה המקומית (בסניפים)

 • התנדבות בסיוע לקהילה המקומית בתחומי הרווחה, הבטיחות בדרכים והמשמר האזרחי.
 • סיוע לרשויות בנושאי חירום וחינוך.

 

 

אות המתנדב ותעודות הוקרה


מדי שנה מציינים את המתנדבים המצטיינים בהענקת אות המתנדב או תעודת הוקרה, בטקס רב משתתפים.

 

 

אות המתנדב


מוענק לחבר/ה "צוות" העושה פעילות התנדבותית רצופה במשך שנתיים או עשה/תה מעשה התנדבותי יוצא דופן.

הענקת האות תלווה בתעודת רישום עץ על שמו/ה ביער "צוות".

 

 

תעודת הוקרה


תוענק לחבר/ה העושה פעילות התנדבותית רצופה במשך ארבע שנים או עשה/תה מעשה התנדבותי יוצא דופן בהקרבה פיזית או נפשית, גם אם היה זה מקרה בודד ובזמן קצר.

תעודת ההוקרה ואות המתנדב ניתנים גם למי שאינו חבר "צוות", אולם פעל בשמו ובשליחותו.

 

 

חברי "צוות" מסייעים לאזרחי המדינה ומוסדותיה במגוון רחב של פעילויות ללא תשלום ותמורה.

 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד