חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

עדכון בנושא ביטוח הבריאות והסיעוד

19/06/2017

נושא הבריאות הוא אחד מהנושאים החשובים ביותר בחיינו, אם לא החשוב שבהם. בעת הצורך, אנו מטופלים במערכת הבריאות הלאומית (קופות החולים, בתי החולים), ובנוסף, רובינו, גמלאי צה"ל, החלטנו להצטרף לרובד נוסף של טיפול אפשרי בבעיות בריאות וסיעוד.

בהמשך לשאלות החברים על אודות מתווה ביטוח הבריאות והסיעוד אנו מעבירים אליכם מידע הכולל דגשים והבהרות בנושא:

עד כה מדובר היה בפוליסה אחת המשלבת בריאות וסיעוד.

בקרוב, על פי הוראת רשות שוק ההון והביטוח, מצב זה ישתנה, ותופעלנה שתי פוליסות – האחת לבריאות והשנייה לסיעוד.

הבה נתייחס למצב עד כה, לפוליסה שהייתה קיימת עד 1.1.2017, ולפוליסת המעבר מ-1.1.2017.

משנת 2011 מתנוססת חרב מתהפכת מעל כל הכיסוי הסיעודי בפוליסה הקולקטיבית של "צוות". הממונה על הביטוח באוצר (בינתיים הוקמה רשות לביטוח ושוק ההון) החליט לבטל את הביטוחים הקולקטיביים מסיבות שאין זה המקום לפרטן. ברם, לא הוצגה אלטרנטיבה ראויה. כך, כתוצאה מלחצים, מימוש ההוראה לביטול הפוליסה הקולקטיבית נדחה מדי שנה בהוראת שעה.

חשוב מאד לציין, עלויות הטיפול הרפואי המוענק על ידי חברת "הפניקס" עולות באופן קבוע ומשמעותי בשנים האחרונות. רק כדי לסבר את הנתונים, כיום יש 750 מקרי סיעוד מוכרים ומשולמים! אך לפני מספר שנים, המספר היה 250. יש גם עלייה בולטת במתן פתרונות לתרופות ייחודיות מחוץ לסל, בהיקף הניתוחים ועוד. הדבר מהווה ביטוי מוחשי לעלייה בתוחלת החיים שלנו.

ארגון "צוות", בתיאום עם משרד הביטחון ובאישורו, מפנה את כספי ה"שי לגמלאי" ו"דמי הרווחה" להקלת/סבסוד עלות הפרמיה.

כספי ה"שי לגמלאי" מועברים ל"צוות" ממשרד הביטחון בשלוש מנות בחודשים פברואר, מאי ואוגוסט.

כספי "דמי הרווחה" מועברים ממשרד הביטחון ל"צוות" בסוף השנה.

כספי "דמי הרווחה" (עתה בגובה 456 ₪ לשנה) נולדו בעת הסכם הגמלה החדש ב-1.1.2012 (תיקון מס' 27 לחוק שירות ביטחון [גמלאות]), ומועברים ל"צוות" כחבילה אחת בסוף השנה. בשנים 2012-2014 הם הועברו לגמלאים במסגרת כרטיס מגנטי נטען.

משנת 2015, עקב עלויות משמעותיות בהוצאות הפוליסה, שהוסברו קודם לכן, ואשר יצרו חוסר תקציבי של כ- 13 מיליון ₪, הופנו כספי "דמי הרווחה" לכיסוי אותו גירעון. העברה זו אושרה על ידי משרד הביטחון.

 

פרמיית הגמלאי

הפרמיה לגמלאי היא  276.5 ₪, אך הגמלאי משלם רק 173 ₪.

52.5 ₪ (אחד חלקי 12) מועברים מכספי ה"שי לגימלאי", שהיקפם השנתי המלא 630 ₪.

13 ₪ מועברים מקרנות "צוות".

38 ₪ (אחד חלקי 12) מועברים מ"דמי הרווחה", שהיקפם השנתי המלא 456 ₪.

הפרמיה כוללת העלאה של 20 ₪ מתחילת שנת 2016, ושני שקלים העלאה מתחילת 2017.

ביתרת תקופת בין-הערביים (מ-1.7.2017 ועד 31.12.2017) תעלה הפרמיה בעוד 27 ₪ ותעמוד על 200 ₪ לחודש.

 

פרמיית השאירים (אלמנות ואלמני גמלאי צה"ל)

הפרמיה לשאירים היא 276.5 ₪, אך השאיר משלם רק 211 ₪.

52.5 ₪ (אחד חלקי 12) מועברים מכספי ה"שי לגימלאי" שהיקפם השנתי המלא 630 ₪.

13 ₪ מועברים מקרנות "צוות".

הפרמיה כוללת העלאה של 20 ש"ח מתחילת שנת 2016, והעלאה נוספת של 40 ₪ מתחילת 2017.

פרמיית השאירים לא כוללת את העברת "דמי הרווחה" שכן כספים אלה מוקצים אך ורק לגמלאים.

ביתרת תקופת בין-הערביים (מ-1.7.2017 ועד 31.12.2017) תעלה הפרמיה בעוד 27 ₪ ותעמוד על 238 ₪.

 

פרמיית בני משפחה (נשות וילדי גמלאי צה"ל)

בני משפחה משלמים את הפרמיה המלאה, 276.5 ₪.

ביתרת תקופת בין-הערביים הערביים (מ-1.7.2017 ועד 31.12.2017) תעלה הפרמיה בעוד 27 ₪ ותעמוד על 303.5 ₪.

 

הפוליסות החדשות

ארגון "צוות" עמל קשות לשכנע את רשות שוק ההון והביטוח, שביכולתו לקיים אקטוארית את הפוליסה ל-100 שנים קדימה. הוצגו ניתוחים אקטואריים של אחד מהמומחים הגדולים בארץ בתחום, מר עמנואל ברז'ק, מחברת ארנסט אנד יאנג, ולקראת סוף שנת 2016 ניתן אישור ל"צוות" להיכנס למו"מ עם חברות הביטוח לחידוש פוליסה קולקטיבית חדשה.

האישור ניתן תחת הכתבות ואילוצים כגון:

·         הפרדה בין פוליסת הבריאות לפוליסת הסיעוד.

·         פוליסה המשכית ללא חיתום.

·         הגבלת גובה הפיצוי בעת קיום הסיעוד, מותנה גיל.

·         משך תקופת הפוליסה.

המו"מ עם חברת הביטוח עדיין מתנהל. הערכתנו שהפוליסות החדשות עיכנסו לתוקף לא יאוחר מיום 1 בינואר 2018.

יתר הפרטים טרם סוכמו, לכשיסוכמו נפיץ מידע מלא לגביהם.

 

רצ"ב טבלה מפורטת עדכנית של התשלומים עד סוף שנת 2017

 

תשלומי פרמיה ביטוח בריאות וסיעוד (עד 30.6.2017)

 

 

 

מועבר ל"הפניקס" ע"י "צוות"

 

 

תלוש הגמלה

שי שנתי

דמי רווחה

סבסוד

סה"כ תשלום

גמלאי

173.77

52.5

38

13

277.27

בת זוג

277.27

-

-

-

277.27

אלמנה

211.77

52.5

-

13

277.27

 

מ-1.7.2017 - כל המבוטחים משלמים תוספת של 27 ₪.

 

 

מועבר ל"הפניקס" ע"י "צוות"

 

 

הורדה בתלוש הגמלה

שי שנתי

דמי רווחה

סבסוד

סה"כ תשלום

גמלאי

200.77

52.5

38

13

304.27

בת זוג

304.27

-

-

-

304.27

אלמנה

238.77

52.5

-

13

304.27

 

הערות:

דמי שי שנתי 630 ₪ מחולקים 1/12 = 52.5 ₪ בחודש.

דמי רווחה 454 ₪ מחולקים 1/12 = 38 ₪ בחודש.

 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד