חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

אישור תקנות ההיוון - הבהרות

13/09/2012

בהמשך להודעתנו בדבר אישור תקנות ההיוון מיום 9.9.12 על ידי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, אשר משלימות את החקיקה בנושא תיקון חוק הגמלאות.

להלן הבהרות בעניין זה:

זכאי לפטור מהיוון - כל גמלאי שמלאו לו 65 שנה ואשר חלפו 15 שנה מיום פרישתו ובהתחשבנות התשלומים שהחזיר עד היום בגין ההיוון, נמצא כי החזיר את חובו.

שיעור הזכאות - כל מי שנמצא כזכאי לפטור מהיוון (עפ"י המתואר בסעיף 1) יהיה פטור מתשלומי ההיוון בשיעור של 20% מתוך 25%, שהם השיעור המקסימאלי של ההיוון (גביית 5% הנותרים תימשך עד לגיל 70).

שיעור זכאות מקסימאלי - לגמלאי שנמצא זכאי (כמפורט בסעיף 1 לעיל) אשר קצבתו החודשית הינה מתחת ל-4,300 ₪  (שכר מינימום), תינתן זכאות מקסימאלית בשיעור של 25%.

נכי צה"ל שפרשו לפני גיל 40 - יהיו פטורים מהיוון בהתאם לטבלת מועדי פרישתם וגילם המפורטת בתקנות ההיוון החדשות.

גמלאים שפרשו מסיבות רפואיות - נכותם נקבעה ע"י ועדה רפואית ושירתו לפחות חמש שנים בשירות קבע, יהיו פטורים מהיוון בהתאם לטבלת מועדי פרישתם וגילם המפורטת בתקנות ההיוון.

 

דגשים:

1. כל פרסומים אחרים בכלי התקשורת, שאינם מטעם הגורמים המוסמכים בארגון "צוות", הינם באחריות המפרסם ואין להסתמך עליהם.

2. חברים שמבקשים הבהרות נוספות מוזמנים לפנות למנהלי המחוזות.

3. פירוט יתר יינתן באיגרת מיוחדת שתופץ מטעם מופ"ת.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד