חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

שאלות ותשובות בנושא הסכם הגמלה

30/01/2012
 • בכמה תעודכן הגמלה לפורשים עד 2007 (כולל)?

הגמלה תעודכן ב-12% ("הסכם עייני" - 2008) לפורשים עד שנת 2000 ותופחת באחוז אחד עבור כל שנה לפורשים משנת 2001 עד 2007.

בנוסף תעודכן הגמלה בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן ממאי 2008 עד סוף 2011.

 

 • בכמה תעודכן הגמלה לפורשים משנת 2008 עד 2011 (כולל)?

הגמלה תעודכן בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן מיום פרישתם עד סוף 2011. בכל מקרה, סך הפיצוי לא יעלה על 5%.

 

 • מה מועד תחילת ההסכם?

תחולת ההסכם מ-1.1.2012. הפעלתו רק לאחר שינוי חקיקה ב"חוק שכר הקבע והגמלאות", הצפוי תוך מספר חודשים.

 

 • מה מועדי בוצע התשלום?

התשלומים בגין עדכון הגמלה וההחזר הרטרואקטיבי יתפרסו על פני 10 שנים. מרבית התשלום (כשני שלישים) בחמש השנים הראשונות. בכל מקרה, פריסת התשלומים תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, כך שתהיה הצמדה ריאלית.

 

 • מתי יפורסמו הנתונים המדויקים ומועדי הפריסה, כך שכל אחד יוכל לחשב כמה צפוי לקבל ומתי?

הנתונים המוסמכים יפורסמו ע"י צה"ל בתום תהליך החקיקה.

 

 • מה לגבי הפריסה לאוכלוסייה מבוגרת?

במסגרת שיפור ההסכם לאחר חתימתו, יינתן מענה לשיפור הפריסה לאוכלוסייה מבוגרת.

 

 • האם ההסכם חל גם על שאירים?

ההסכם יחול גם על אוכלוסייה זו, בהתאם לאחוזי הגמלה שמקבלים.

 

 • מה יהיו התשלומים לגבי נפטרים מאז 1.1.2012 ואילך?

יתרת הכספים המגיעים תועבר במלואם לבני הזוג או לשאירים ללא פריסה.

 

 • מהם הפרטים לגבי הפסקת החזר ההיוון?

- החזרי ההיוון יופסקו בגיל 65 ולאחר לפחות 15 שנות החזר.

- ייערך חשבון אישי לבחינת יתרת החזרי ההיוון, על פיו ייקבע מועד הפסקת החזר ההיוון.

- יודגש שהחזרי ההיוון יופסקו רק למי שהחזיר מלוא הסכום.

- הפסקת החזרי ההיוון תהא הדרגתית - בשנת 2012 תופסק לבני 69, בשנת 2013 תופסק לבני 68, וכך הלאה, עד הגעה לשנתוני גיל 65, שעליהם יופעל ההסדר המפורט לעיל.

- לא יהיה החזר רטרואקטיבי.

- שינוי זה מחייב עדכון תקנה.

 

 • אילו שינויים נקבעות לגבי הפסקת החזרי "קופה ציבורית" (קו"צ)?

יופסקו החזרי קו"צ למגזר הציבורי, למעט לעובדים במשרד ממשלתי, בהם אנו מטפלים במסגרת החקיקה.

 

 • מה לגבי 2,000 ₪ שקיבלו כל העובדים במשק?

בהתאם ל"הסכם עייני" סכום זה מיועד רק לפעילים ולא לגמלאים.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד