חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

פרטים על ההסכם בנושא גמלת גמלאי צה"ל

9/01/2012

פרטים על ההסכם בנושא גמלת גמלאי צה"ל  - ינואר 2012


אשרור ההסכם באסיפת הנבחרים (המועצה הארצית) של "צוות"

1. אסיפת הנבחרים (המועצה הארצית) של "צוות" בישיבתה המיוחדת ביום 8.1.2012 אישרה ברוב מוחץ (למעלה מ- 100 בעד, 2 נגד, 2 נמנעים) את ההחלטה הבאה:

נוסח ההחלטה -

  1. אסיפת הנבחרים של ארגון "צוות" מאשררת את החלטת הוועד המנהל של הארגון, שנתקבלה פה אחד בישיבה המיוחדת ביום 4/1/2012.
  2. האסיפה מנחה את הוועד המנהל  להמשיך ביישום פרטי ההסכם ובקידומו בהקדם האפשרי.
  3. אסיפה מביעה הערכה לוועד המנהל ולכל מי שסייע להביא להסכם זה במשרד הביטחון, במשרד האוצר, יו"ר ועדת העבודה והרווחה, יו"ר ועדת הכספים, יו"ר ועדת החוץ והביטחון, הרמטכ"ל, ראש אכ"א, היועץ הכספי לרמטכ"ל והחברים בארגון "צוות".

סקירת ראש אכ"א

2. ראש אכ"א אלוף אורנה ברביבאי סקרה בפני הפורום בהרחבה את עיקרי ההסכם שהושג בין משרד הביטחון והאוצר ביום 3.1.12 בראשות סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן ואשר נתון עתה לאישור סופי בתהליך חקיקה בכנסת.

3. אחריה השלים את הנתונים סא"ל חוסיין חוסייני, רע"נ תכנון שכר וגמלאות (תשו"ג) באכ"א, שהוא גם הממונה על הגמלאות בצה"ל כהגדרתו בחוק.

4. ראש אכ"א עמדה על המחויבות של מערכת הביטחון, צה"ל ושלה אישית לעניינם של גמלאי צה"ל. היא הדגישה כי כל הנושאים נידונו בשיתוף פעולה מלא עם ראשי ארגון "צוות".

5. בעקבות ההסכם יחל עתה תהליך חקיקה מזורז שיכלול הצעת חוק ממשלתית שתונח בקרוב לאישור הממשלה, אחריה לאישור הכנסת, כולל הדיונים בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשות ח"כ חיים כץ, שהוכיח מחויבות ומסירות רבה מאד לגמלאי צה"ל. ההערכה היא כי החקיקה תיארך כשלושה חודשים, אך כל מה שיסוכם יהיה בתוקף מינואר 2012.

6. ההסכם שנחתם מבוסס על טיוטת ההבנות שהושגו בין הממונה על השכר באוצר אילן לוין והיועץ הכספי לשעבר תא"ל מהרן פרוזנפר.

7. ההסכם שנחתם עתה הוא סוף פסוק לטיפול בשחיקת העבר של הגמלאות. אין זה שלב ראשון שאחריו יידונו נושאים נוספים בשחיקות עבר, אם היו כאלה.

8. חשוב לציין שבהסכם זה יש בדיקה עתידית מדי מספר שנים של שר הביטחון לגבי מצב הגמלה והבטחה שלא תישחק ביחס לרמת המחירים במשק.

9. ראש אכ"א הדגישה כי גם צה"ל והיא עצמה לא מאושרים מכל הסעיפים, בעיקר הפריסה של תשלום העבר על תקופה כה ארוכה ופריסת ההיוון הארוכה, אך זה ההסכם הטוב ביותר שניתן היה להשיג, טוב יותר מגרסאות שונות שעמדו על סדר היום במהלך המו"מ הארוך בשנים האחרונות. המצב היה: "הסכם זה או אפס" והתוצאה טובה מאד.

10. ראש אכ"א הדגישה כי הושגו כל הסעיפים הנוגעים לגמלאים, הצטערה כי בהסכם לא נכלל הסעיף הנוגע למתן דרגת פרישה למשרתי הקבע לקראת פרישתם, ומסרה כי היא תטפל בנושא זה.

עיקרי ההסכם:

11. עיקרי ההסכם כלהלן:

א. הצמדת גמלת גמלאי צה"ל (להלן - הגמלה) למדד יוקר המחיה במקום הצמדה לפעילים בתוקף מינואר 2012, על פי החלטת הממשלה 174 ממאי 2009.

ב. קבלת כל מה שקיבל המגזר הציבורי בהסכם עם ההסתדרות בשנת 2008 ("הסכם עיני"). כל התשלומים שזכאים להם גמלאי צה"ל בתוקף מ- 2008 יינתנו בדירוג על פני 10 שנים – שני שלישים בחמש השנים הראשונות ושליש נוסף בחמש השנים האחרונות.

ג. כל התשלומים על פני כל הפריסה ישולמו בהצמדה למדד.

ד. ביטול ניכוי ההיוון לגמלאים מגיל 65 לאחר 15 שנות ניכוי (65X15) בחישוב אישי, לאחר תשלום כל מה שקיבלו במועד הפרישה. סעיף זה ימומש בדירוג ולא מיידית בלוח זמנים ובגילאים אשר יגובשו בשבועות הקרובים. הנושא אינו טעון חקיקה, אלא כרוך בשינוי תקנה בלבד.

ה. כל תוספות השכר העתידיות שיינתנו לגמלאי השירות הציבורי יחולו גם על גמלאי צה"ל.

ו. ביטול הניכוי עבור קופה ציבורית (קו"צ), לא כולל משרדי הממשלה. צפוי טיפול חקיקתי העשוי לבטל את ניכוי קו"צ לעובדים בכל המגזר הציבורי, ללא יוצא מהכלל.

ז. הקמת קרן רווחה אשר תשמש מקור כספי לפיצוי לנזקקים, לגמלאים בעלי גמלה נמוכה במיוחד, ועוד. השימוש בכספים אלה ייעשה בהחלטה של "צוות" במתכונת שתיקבע בהקדם.

ח. מתן הקצבה שנתית לארגון גמלאי צה"ל לנושאי רווחה, כמו שקיבל כל המשק בהסכם עיני, לרבות תקציב ייעודי ליחידת התעסוקה בארגון "צוות".

ט. הקמת מנגנון לבדיקה עתידית באחריות שר הביטחון לבחינת שחיקת הגמלה, ולפעול לתיקון השחיקה בהתאם לצורך.

הנושאים לטיפול מיידי

12. קבלת מקדמה, גם אם סמלית, בגמלת פברואר 2012.

13. הכנת הצעת חוק והגשתה לממשלה ולכנסת.

14. קידום נושא ההיוון בהדרגה על פי חישובים מתואמים בין "צוות" ואכ"א.

15. סיכום לגבי אוכלוסיית הנזקקים, בעלי גמלה נמוכה ומבוגרים מאד.

16. סיכום לגבי מי שנפטרו מינואר 2012 ובהמשך.

סיכום יו"ר "צוות"

17. בדיון באסיפת הנבחרים השתתפו עשרות חברים, כולל מספר חברים שאינם חברים באסיפת הנבחרים. הרוב הצביעו על היתרונות, חלק הצביעו על הקושי בפריסה הארוכה ועל ההיוון שעדיין לא הושלם.

18. יו"ר "צוות", ד"ר ברוך לוי, סיכם באומרו כי זה ההישג ההיסטורי החשוב של "צוות" במשמרת זו, החל מאסיפת הנבחרים שליוותה תהליך זה באופן הדוק ועד ההנהלה שעסקה בעניין בעדיפות עליונה.

19. ההסכם מקיף את כל הסעיפים הנוגעים לגמלאי צה"ל שגובשו בהבנות בין היועץ הכספי לרמטכ"ל והאוצר בדצמבר 2010 ("8 הנקודות").

20. משמעותו של הסכם זה תורגש ע"י כל גמלאי צה"ל בקצבה החודשית בקרוב מאוד ולאורך ימים ושנים.

21. היו"ר הודה בחום לשר הביטחון, לסגן שר האוצר, ליו"ר ועדת העבודה, ליו"ר ועדת חוץ וביטחון, למנכ"ל משרד הביטחון, לרמטכ"ל, לראש אכ"א, ליועץ הכספי לרמטכ"ל הנוכחי הקודם ולאנשי משרדיהם, לחברי צוות המו"מ של "צוות", צבי שור ודן נדיב.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד