חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

סיכום שר הביטחון בסוגיית הצמדת שכר הגמלאים לשכר משרתי קבע

16/09/2010

לחברותי ולחברי בארגון "צוות" שלום וברכה,

 

1. בימים אלה, שבין כסה לעשור, הצלחנו להביא לסיכום חשוב של עמדת מערכת הביטחון. בדיונים אלה הצגנו בשם "צוות" את העמדה הנחרצת בנושא הצמדת הגמלה לשכר משרתי הקבע, מתן פיצוי מיידי על השחיקה בעבר והבטחת מנגנון למניעת שחיקה בעתיד.

 

אני מוצא לנכון להביא בפניכם להלן בתמצית את הסיכומים הבאים:

 

2. עמדת צה"ל כפי שסוכמה ע"י הרמטכ"ל

 

א. בין גמלאי צה"ל המשרתים בשירות פעיל קיים קשר ערכי ואמיץ שבסיסו הוקרה והערכה למי שנתנו את מיטב שנותיהם להגנת המולדת וביטחונה. הגמלאים היו ויישארו חלק ממשרתי הקבע וצה"ל רואה עצמו אחראי לתנאי שכרם. הרמטכ"ל מתנגד להצעה ל"ניתוק" גמלאי צה"ל מהמשרתים הפעילים, בראש ובראשונה מההיבט הערכי.

 

ב. במסגרת הבחינה שבוצעה באכ"א ע"י הצוות בראשותו של האלוף עמי סגיס, עלה כי לאורך השנים נשחק שכרם של גמלאי צה"ל באופן משמעותי (בין 10%-20%, תלוי בדרגה, בוותק ובדירוג). שחיקה זו, שהוכרה גם ע"י האוצר, צריכה לקבל תיקון ומענה רטרואקטיבי, כפי שניתן לשאר גמלאי המדינה.

 

ג. בנוסף, נדרש לסכם על הקמת מנגנון בראשות גורם מקצועי ניטרלי, שיבחן את שכר הגמלאים באופן עיתי ויבטיח אותם מפני שחיקה עתידית בשכרם.

 

 

3. סיכום שר הביטחון בנושא

 

שר הביטחון קיבל את עמדת צה"ל ו"צוות" וקבע כי:  

 

א. יימשך הקשר הערכי ההדוק בין צה"ל וגמלאיו בכל הנוגע לשמירת הזכויות.

 

ב. יינתן פיצוי מיידי על השחיקה תוך הדגשת הייחודיות של שירות הקבע, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה 174 ממאי 2009.

 

ג. ייקבע מנגנון בין מערכת הביטחון ו"צוות" להבטחת ההצמדה של הגמלה לשכר הפעילים.

 

 

4. דגשים נוספים

 

א. העלינו בפני השר והרמטכ"ל את תחושת האפליה של חברי "צוות" לעומת גמלאי  השירות הציבורי, אשר קיבלו מכבר את תוספות השכר לגמלה.

 

ב. עמדנו על מימוש ההחלטות הללו באופן מיידי עוד לפני כינוס היובל של "צוות" (10.10.10) וסיום היישום של הפיצוי עד סוף 2010.

 

ג. שר הביטחון הבטיח להביא את הנושא בפני ראש הממשלה ושר האוצר בזמן  הקרוב ביותר.

 

ד. אנו רואים בסיכומים אלה של שר הביטחון והרמטכ"ל הצלחה חשובה במאמץ המרכזי שהשקיע הארגון בשנתיים האחרונות לשמירת זכויות החברים וגמלתם.

 

ה. מובן שנוסיף לפעול בעניין זה עד סיומה המוצלח של הפעילות הנוגעת לפיצוי על השחיקה ולקיצור שנות החזרי ההיוון - שתבוא לידי ביטוי בתלוש הגמלה של כל  אחד ואחת מכם.

 

5. אנו מודים לשר הביטחון, לרמטכ"ל, לראש אכ"א, לאלוף עמי סגיס וליועץ הכספי לרמטכ"ל על תמיכתם החשובה בעמדת "צוות" ומצפים למימוש ההחלטות הללו בזמן הקרוב ביותר.

 

 

גמר חתימה טובה לכם, לבני ביתכם, לצה"ל ולכל עם ישראל,

 

ד"ר ברוך לוי

יו"ר "צוות"

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד