חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תיקון 190 – עדכון על הסדר עם רשות המסים

לאור תביעת "צוות" לתיקון העיוות בגובה הפטור ממס מגמלאי צה"ל במסלול ההיוון עד גיל 70, הגיע הארגון להסדר עם רשות המסים לפיו חישוב המס ייעשה לפי "שיטת המקדם"
6/03/2022

להלן עיקר משמעות פסיקת בית המשפט בתביעה שהוגשה על ידי ״צוות״ כנגד רשות המסים:

 

אזרח שהגיע לגיל פרישה לפי חוק, זכאי לפטור ממס בקצבה, עד לגובה של52% בשנת המס 2022, וזאת עבור תקרת הקצבה המזכה. תקרת הקצבה המזכה עומדת על 8,660 ₪, והפטור שניתן עומד על 4,503 ₪, שהם 52%. פטור זה עתיד להתעדכן ולעלות עד גובה 67% בשנת 2025.

 

רשות המסים שללה עד כה 35% מגובה פטור זה באופן גורף מכלל גמלאי צה"ל שלקחו היוון במסלול שמסתיים בגיל 70, וזאת בטענה שכבר קיבלו את הפטור במסגרת הסדר ההיוון ולא הייתה משמעות מבחינתם להפסקת ניכוי ההיוון בגיל 70.

 

עתה, לאור הפסיקה, שבה תבע ״צוות״ את זכויותיהם של גמלאי צה״ל במסלול ההיוון עד גיל 70 כדי לתקן העיוות הנ״ל, הוחלט שחישוב המס בתקופת ההיוון ייעשה לפי "שיטת המקדם", קרי, לכל אחת/ד יבוצע חישוב בהתאם לנתוניו האישיים במועד החזרת ההיוון בערכו הריאלי, והחל ממועד זה תחושב הזכאות לפטור במלואה (אלא אם כן ישנם תשלומים נוספים פטורים ממס שקיבל במסגרת עבודתו לאחר פרישתו מצה"ל).

 

המשמעות לאוכלוסיית המהוונים במסלול האמור שעברו את גיל הפרישה, הינה קבלת אחוז פטור גבוה יותר מהאחוז שנקבע עד כה.

 

מודגש כי תחולת הפסיקה תחושב רטרואקטיבית החל מ-1.1.2020. לצורך קבלת הפטור יהיה צורך גם בהמשך לפנות לפקיד השומה לעריכת "קיבוע זכויות".

 

בימים הקרובים נפרסם מידע נוסף, כולל דוגמאות ודגשים למימוש ויישום ההסדר החדש.

 

שימו לב: מועד יישום הפסיקה בפועל על ידי פקידי השומה - החל מ-1.5.2020.

 

אנו ממליצים מאד שלא להסתמך על חישובים, המלצות ו״טיפים״ המתפרסמים ברשתות על ידי גורמים בלתי מוסמכים שאינם בקיאים בפרטי הפסיקה ויישומה. העושה זאת, עושה זאת על אחריותו בלבד! בשאלות ובקשות סיוע ניתן לפנות למנהלי מחוזות ״צוות״. בתקופה הקרובה נקיים מפגשי הסברה ב"זום" לחברים והחברות שנמנים עם האוכלוסייה שהפסיקה חלה עליה ולכל מי שמעוניין להתעדכן בנושא.

 

לקובץ שאלות ותשובות בנושא ההסדר לחצו כאן >>

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד