חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

תוספת הרמטכ"ל לפנסיות – כל מה שחשוב לדעת

29/08/2021

חברות וחברי צוות,

 

בעקבות פרסומים רבים בתקשורת בנוגע להגדלות הרמטכ"ל, הדיון בבג"ץ והחלטות הממשלה בנושא, עולות שאלות מחברי "צוות", שהתבקשנו לענות עליהם.

שאלה: האם תוכל לעשות סדר בנושא, אני רואה פרסומים על הגדלת הרמטכ"ל. במה מדובר?

 

תשובה: במשך עשרות שנים נהגו הרמטכ"לים של הצבא לדורותיהם, לתגמל משרתי קבע בעת פרישתם, ברכיב המכונה "הגדלת הרמטכ"ל". רכיב זה הוא למעשה תוספת מסוימת שבידי הרמטכ"ל לתת בסוף השירות, כאשר מחושבת הגמלה לפרישה. תוספת זו נבחנה לגבי כל מסיים שירות באופן פרטני, וניתנה בהתאם לתפקידו ונתוני שירות הנוגעים אליו. בהתאם נקבע אם היוצא לגמלאות יקבל את התוספת, ומה יהיה גודלה.

 

שאלה: אז מדוע הנושא עלה לתקשורת לאחרונה?

 

תשובה: הנושא עלה בעקבות דו"ח מבקר המדינה ועתירה שהגישו מספר עמותות כנגד רכיב הגדלת הרמטכ"ל. מבקר המדינה חשף ליקויים מסוימים, לשיטתו, ובהמשך לכך הוגשה עתירה הטוענת כי ההגדלות נעשות באופן לא חוקי. העותרות עתרו לבג"ץ שיורה על המדינה לבטל את הגדלת הרמטכ"ל ולהורות לגמלאים להשיב את תוספת הרמטכ"ל מתוך הגמלאות שניתנו בשבע השנים האחרונות. הנושא נידון בבגץ כבר שנתיים, בהן נציגי פרקליטות המדינה מבקשים הארכות זמנים על מנת לפתור את הבעיה דרך החלטת ממשלה חדשה בנושא הגדלות הרמטכ"ל. בעקבות בג"ץ זה אושרה לאחרונה בממשלה הסדרה של הגדלות הרמטכ"ל באופן שיענה על הקשים שלכאורה עלו בבג"ץ.

 

שאלה: העותרות ומספר אנשי תקשורת טוענים שהתוספת אינה חוקית ושהמדינה הודתה בכך. האם זה נכון?

 

תשובה: מדובר על תיאור שלדעתנו אינו נכון. אנו, כנציגי "צוות", עתרנו להצטרף כמשיבים לעתירה ובקשתנו התקבלה. בתשובותינו המנומקות לבג"ץ הראנו כי הטענות על כך שהתוספת אינה חוקית חסרות בסיס, וכי התוספות ניתנו כדין. הוכחנו כי מה שאינו חוקי הוא בקשות העותרות להשיב כספים שנתקבלו בידי גמלאים כדין. נראה כי בג"ץ והעותרות השתכנעו בכך, כפי שנראה בהמשך בנוגע לבקשת צו הביינים שהגישו.

 

שאלה: מי מייצג את גמלאי צה"ל בעתירה בבג"ץ?

 

תשובה: "צוות" מייצג בנאמנה את כל גמלאי צה"ל בדיונים בבג"ץ הגדלות הרמטכ"ל. לאחרונה אף הוגשה בקשה על ידי 20 עותרים המייצגים לטענתם מאות גמלאי צה"ל ומשרתי קבע העתידים לפרוש בתקופה הקרובה מצה"ל, להצטרף כמשיבים לעתירה. בית המשפט לא קיבל את הבקשה, בנמקו שעניינן של המבקשים להצטרף מיוצג כבר היטב בידי "צוות" ובידי מספר קצינים בודדים שהינם כבר צד לעתירה (ארבעה קצינים העתידים לפרוש וגמלאים אשר הינם צד לעתירה מתחילתה).

 

שאלה: מה משמעות העובדה שהעתירה לא הוגשה בעבר?

 

תשובה: בין היתר, הצגנו ואמרנו לבג"ץ בתגובתינו כי יש לדחות את העתירה בשל השיהוי בהגשתה והיות התוספת מעשה עשוי שאין אפשרות לבטלו.

 

עוד הראינו כי אין לדעתנו חריגה מסמכות בהענקת התוספת על ידי הרמטכ"ל.

 

הסברנו כי כל סעיפי החוק והנהלים הרלוונטיים מותאמים למתן התוספת.

 

טענו כי אין לבג"ץ, בכל הכבוד הראוי, כל מקום להתערב בשיקול דעתם המקצועית, אחריותם וסמכותם של הרמטכ"לים ושרי הביטחון לדורותיהם.

 

עוד הראנו מדוע יש לדחות מכל וכל את בקשת העותרות להורות על הגמלאים להשיב באופן רטרואקטיבי את הגדלות הרמטכ"ל שניתנו לה.

 

הוכחנו כי מתן הגמלה משך שנים רבות יצר הסתמכות ראויה להגנה אצל הגמלאים, הסתמכות שעל פי כללי המשפט אסור לפגוע בה.

 

הראנו כי העתירה מבקשת לפגוע פגיעה אסורה ובלתי מידתית בזכות לקניין של גמלאי צה"ל.

 

הסברנו מדוע השוואת העותרות בין הגמלאים לבין עובדי ציבור היא השוואה מלאכותית.

 

שאלה: היכן עומדת העתירה לבג"ץ היום?

 

תשובה: הרמטכ"ל, שר הביטחון ושר האוצר טרם הגישו תגובה לגופו של הבג"ץ. במקום זאת הוגשה בידי פרקליטות המדינה, המייצגת אותם, עתירה להגשת הודעת עדכון לגבי התקדמות הליכי החקיקה של הנושא תוך 90 יום. בג"ץ נעתר לבקשתם וקבע כי לנוכח הכוונה להסדיר את העניין נושא העתירה בהליכי חקיקה, הוא נעתר לבקשה להארכת מועד. בג"ץ הורה כי נציגי הממשלה יעדכנו בדבר הליכים אלה עד ליום 15.11.21, ותצהירי התשובה יוגשו עד ליום 15.12.21.

 

שאלה: מהי הבקשה לצו ביניים שהוגשה?

 

תשובה: העותרות עתרו לבג"ץ בבקשה למתן צו ביניים שיורה על עצירת מתן ההגדלות לגבי פורשים עתידים, עד שהנושא יוסדר בידי הממשלה. בג"ץ נתן החלטה שעל המשיבים (כלומר – פרקליטות המדינה ומייצגי הגמלאים) יהיה להגיב לבקשה למתן צו ביניים שיתייחס רק בנוגע לפורשים חדשים, וזאת עד ליום 3.10.21.

 

יצוין כי אף העותרות עצמן, שכידוע עתירתן הייתה להשבה שבע שנים אחורה, בעתירתן זו לצו הביניים, ביקשו את הצו רק לגבי אלו שיפרשו מעתה ואילך. נראה לומר שהנימוקים וההסברים שניתנו מטעם "צוות" להצדקת התוספת של הגדלת הרמטכ"ל, הביאו את העותרות לחשוב שיש להניח לכך ולעסוק רק בפורשים חדשים, ולזנוח את בקשתן להשבה מגמלאי צה"ל שכבר מקבלים את התוספת.

 

שאלה: האם האיום על הגמלאות שניתנו הוסר בעקבות החלטת הממשלה ובג"ץ?

 

תשובה: העניין בבג"ץ עוד בפנינו. בג"ץ ידון בתשובות כאשר הן תינתנה, ויהיה עלינו להתמודד ולשכנע את בג"ץ בטעמינו ונימוקינו. הנושא בכללותו יעבור גם לכנסת, כחלק מדיוני התקציב והדיונים על חוק ההסדרים, ולכן גם מבחינה זו ההתמודדות עוד לפנינו.

 

שאלה: מה גובה הסכום של ההגדלות הרמטכ"ל מתוך תקציב הגמלאות?

 

תשובה: על פי דו"ח מבקר המדינה שפורסם בשנת 2020 (דוח שנתי 70 ב) ועסק בהגדלות, בשנת 2018 שולמו 1.1 מיליארד ש"ח מתקציב הגמלאות של צה"ל לכלל פורשי צה"ל, בגין הגדולות הרמטכ"ל.

 

שאלה: מה הכללים לגבי ההגדלות שניתנו – מי זכאי לקבל ומה שיעור ההגדלה לו הוא זכאי?

 

תשובה: כאמור, לא כל משרת קיבל את ההגדלות באופן אוטומטי, אלא נקבע פרטנית לגביו אם יקבל וכמה יהיה סכום ההגדלה. לצבא ישנם נהלים על פיהם ניתנו ההגדלות. על פי דו"ח המבקר הנזכר, השיעור הממוצע של ההגדלות שניתנו לפורשים בשנת 2018 היה 9.53%.

 

שאלה: לא קיבלתי את תוספת הרמטכ"ל, האם אני יכול לקבל אותה כעת?

 

תשובה: הסדרת הנושא בבג"ץ אינה פותחת מחדש את השאלה אם גמלאי מסוים קיבל את ההטבה ומה חישוב האחוזים שנוספו לו. כלומר, אין אפשרות כיום לשנות את חישוב גמלת הפנסיה של גמלאי צה"ל, באשר היא כבר מקובעת ללא יכולת לשנות את מה שהוחלט לגביו.

 

שאלה: מה לגבי אלמנות, אלמנים ושארים של משרתים? האם קיצבתם תיפגע?

 

תשובה: אלמנים ואלמנות מוגדרים שארים של מקבל הקצבה שנפטר, ומקבלים "קצבת שארים". קצבת שארים נגזרת מתוך הגמלה שהגיעה למשרת. גמלה זו יכול שמכילה גם את תוספת הרמטכ"ל. ככל שייקבע שינוי בנוגע לרכיב הגדלת הרמטכ"ל, גם קצבת שארים הכוללת אותה תושפע מכך בהתאם.

 

שאלה: האם הסדרים כמו הגדלת הרמטכ"ל מיוחדים רק לגמלאי צה"ל?

 

תשובה: לא. אפילו שופטים מקבלים הגדלת פנסיה באופן גורף ואפילו עובדי הפרקליטות מקבלים הגדלות בנוסף ומעבר לזכויות הפנסיה שצברו. ההסדר של השלמת תקופת שירות לצורך פנסיה אינו חריג ומיוחד רק לצה"ל. הסדרים לגבי הגדלות לצורך פנסיה מצויים, למשל, גם לגבי שוטרים וסוהרים ולגבי כוחות ביטחון.

 

שאלה: אילו תקופות שירות ניתנות היו להגדלה?

 

תשובה: תקופת שירות שמעבר לגיל 40.

 

שאלה: האם גם תקופת שירות חובה ניתנת הייתה להגדלה?

 

תשובה: לא. תקופת שירות החובה כשלעצמה, כלומר, השלמות בשל שירות החובה בדרך כלל לא ניתנו, אך תקופת שירות החובה ואמות מידה נוספות כמו שירות ברצף הן כלי ואפשרות למרחב תחום ההגדלה.

 

שאלה: ומה יכול היה לעשות גמלאי שלדעתו לא חישבו את תקופת השירות שלו לרבות הגדלות שניתנו לו באופן נכון וצודק?

 

תשובה: לפנות בערר לממונה על הגמלאות במועד שפסקו לו את גובה הקצבה או בסמוך לכך. לערעור על החלטת הממונה על הגמלאות ניתן לפנות בסמוך להינתנה בערעור לבית משפט המחוזי.

 

שאלה: חברי קיבל הגדלת הרמטכ"ל ואני, שפרשתי לאחרונה, לא קיבלתי תוספת דומה. הייתכן?

 

תשובה: כן. בחלוף השנים השתנו הקריטריונים ואופן הפעלת הסמכות והיקפה. בכל שאלה ניתן היה לפנות למופת בצה"ל.

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד