חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הגשת עתירה למתן צו מניעה נגד רשות המסים

25/06/2020

נבקש לדווח לחברינו כי עורכי הדין שלנו, בהובלת משרד עורכי הדין יגאל ארנון ושות' ועו"ד ברוך אברהמי, הגישו בשם "צוות" בקשה לצו מניעה זמני כנגד הנחיות רשות המסים.

 

הנחיות אלו (המכונות בסלנג "190"), נוגעות לגמלאי צה"ל שבחרו להוון חלק מקצבתם עד לשנת 1992 וסיימו את ניכוי ההיוון מקצבתם.

 

ההנחיות קובעות, כידוע, כי גמלאים אלו ישלמו מס הכנסה – מבלי לקבל את מלוא הפטור ממס לקצבה הקבוע בפקודת מס הכנסה למי שסיים את ניכוי ההיוון מהקצבה.

 

הנושא מוכר לכם ודיווחנו עליו בעבר בדיווחנו השונים על פעילות "צוות" בנושא.

 

בכוונתנו בעתירה זו לנסות ולהשיג עיכוב בביצוע, לפחות עד למתן פסק דין בבית במשפט בעתירה העיקרית של "צוות" נגד רשות המסים.

 

הגשנו לבית המשפט בקשה ליתן סעדים זמניים לטובת גמלאי צה"ל הנפגעים מהנחית רשות המסים:

 

א. שיחייב את רשות המסים להורות לצה"ל ולמשרד הביטחון לנכות מס הכנסה במקור מגמלאי צה"ל הוותיקים, תוך התחשבות בפטור המגיע להם, כפי שנעשה קודם להנחיות רשות המסים.

 

ב. שיורה לרשות המסים להתחשב בפטור המגיע לגמלאי צה"ל הוותיקים שהיוונו עד לשנת 1992, במסגרת כל חישוב מס, תיאום מס או חיוב במס.

 

אלו הנימוקים עליהם ביססנו את בקשתנו:

 

1. הצבענו על כך שמדיניותה החדשה של רשות המסים כאמור לעיל, כפי שהיא באה לידי ביטוי בהנחיותיה מראשית שנה זו, עומדת בסתירה חזיתית לאופן בו נהגה רשות המסים עצמה לאורך עשרות שנים.

 

2. שינוי המדיניות מצידה של רשות המסים איננו נובע משינוי כלשהו בדין. המדיניות החדשה של רשות המסים אינה תולה עצמה בשינוי כלשהו בהוראות הדין, ואינה תולדה של שינוי כלשהו בכלל.

 

3. המדיניות החדשה של רשות המסים מתיימרת להישען על פרשנות חדשה של הוראות דין קיימות וותיקות מאוד. עצם שינוי הפרשנות שהייתה נקוטה שנים רבות - ללא כל שינוי נסיבות או הוראות דין - פוסל את הפרשנות החדשה. זאת גם אם הפרשנות החדשה אפשרית ואפילו עדיפה על הפרשנות הקודמת.

 

4. בענייננו, הפרשנות החדשה של רשות המסים להוראות הדין - פסולה גם מצד עצמה. פרשנות ראויה - לשונית ותכליתית כאחד - מביאה למסקנה פשוטה וברורה כי גמלאי צה"ל שניכויי ההיוון מקצבתם הסתיימו וקצבתם המקורית שבה לקדמותה, הסתיימה לגביהם תקופת ההיוון. כך עולה מלשון התקנות הרלבנטיות ומתכליתן.

 

5. התנהלות רשות המסים משך שנים ארוכות מחזקת את המסקנה כי הפרשנות הקודמת היא הפרשנות הנכונה.

 

6. התנהלות רשות המסים לאורך השנים יוצרת השתק משפטי ומניעות לשינוי עמדתה כלפי הגמלאים שנהנו ממנה לאורך כל אותן שנים.

 

7. לטענתנו, גם עמדת רשות המסים כיום מחייבת את המסקנה כי הפרשנות החדשה פסולה, שכן היא יוצרת אבחנה חסרת כל בסיס עובדתי או משפטי, בין הגמלאים הנפגעים מהפרשנות החדשה ובין גמלאים זהים להם בכל, שהיוונו את קצבתם לאחר שנת 1992.

 

8. לטענתנו, הבחנה פסולה זו הינה בלתי שוויונית באשר היא יוצרת אפליה בלתי הוגנת כלפי הגמלאים הוותיקים יותר - וגם בכך יש טעם לפסילת הפרשנות החדשה.

 

9. לטענתנו, יש לפסול את הפרשנות החדשה של רשות המסים כיוון שהיא סותרת כללי פרשנות המחייבים פרשנות לטובת הנישום כאשר הלשון והתכלית מאפשרות זאת.

 

10. לטענתנו, יש לפסול את הפרשנות החדשה של רשות המסים כיוון שהיא סותרת עמדה שהציגה המדינה בהליך קודם, שבו זכתה (בג"ץ צוות 98").

 

11. לטענתנו, יש לפסול את הפרשנות החדשה של רשות המסים כיוון שהיא פוגעת בזכות הלגיטימית להסתמכות של גמלאי צה"ל. הגמלאים סמכו, לטענתנו, על פרשנות רשות המסים והתנהלותה לאורך השנים, ויש לפסול את ההוראה החדשה הפוגעת באינטרס זה אשר מוגן משפטית.

 

12. לטענתנו, הנחיות רשות המיסים פוגעת בזכויות הסוציאליות של גמלאי צה"ל ובראשן הזכות לקיום בכבוד.

 

13. לטענתנו, הנחיות רשות המיסים פוגעות בזכות הקניין של גמלאי צה"ל ללא היתר ובניגוד לאמור בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו המגן על זכות הקניין.

 

14. לטענתנו, הנחיית רשות המסים ניתנה בצורה מנהלית לקויה המביאה לפסילתה: היא ניתנה ללא הנמקה וללא הסבר כפי שהדין מחייב.

 

אלה תמצית טענותינו.

 

בכוונתנו להביא לדיון מיוחד בעתירה זו בהקדם האפשרי בבית המשפט. נוסיף לעדכנכם בהמשך.

 

 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד