חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הצבעה אישית בבחירות "בגוף הבוחר המחוזי" ו"בגוף הבוחר הארצי"

28/02/2016

חברות וחברים יקרים!

"יום הבוחר" מאחורינו. תוצאות הבחירות למועצות המחוזיות, לוועדות הביקורת המחוזיות וליושבי ראש והנהלות הסניפים, מפורסמות באתר "צוות", באינטרנט.

אנו נערכים עתה לבחירות במחוזות, אשר יתקיימו בשבוע האחרון של חודש אדר א', תשע"ו (השבוע השני של חודש מרץ 2016), בגופים הבוחרים המחוזיים ובמועצות המחוזיות לבחירת: יושבי ראש המחוזות, הוועדים המנהלים של המחוזות, גזברי המחוזות ונציגי המחוזות בוועד המנהל הארצי.

הבחירות לכל התפקידים הנ"ל הן אישיות וחשאיות ונערכות בהצבעה בקלפי. חובה על כל בוחר להיות נוכח פיזית במקום ההצבעה, להזדהות ולהצביע באופן אישי. חל איסור על הצבעה שלא באתר ההצבעה.

אין בתקנון "צוות" הרשאה להצביע באמצעות ייפוי כוח ו/או במשלוח טופס הצבעה באמצעות מכשיר הפקסימיליה, או בכל דרך אחרת.

על פי תקנון "צוות", מניין חסר של נוכחים בעלי זכות בחירה באסיפה המתכנסת לצורך בחירות, עלול להביא לדחיית האספה ולשיבוש בלוח הזמנים המתוכנן להמשך הליכי הבחירות למוסדות ארגון "צוות".

ועדת הבחירות הארצית מודיעה כי לא תתאפשר הצבעה של מי מבעלי זכות הבחירה אלא בעת נוכחות אישית של הבוחר באספה המתכנסת לצורכי בחירות.

לפיכך, אין אפשרות תקנונית לאפשר לחברים – גם אם ידוע מראש על העדרותם, מכל סיבה שהיא, מישיבת בחירות הצבעה מוקדמת טרם כינוס הישיבה.

אותו דין חל גם לגבי הבחירות שיתקיימו ב-ה' אדר ב' תשע"ו, 15 מרץ 2016, בגוף הבוחר הארצי ובאספת הנבחרים, ליושב ראש "צוות", לחברי חבר השופטים למשפט חברים ולחברי ועדת הביקורת הארצית. גם הבחירות לתפקידים הללו, הן בחירות אישיות וחשאיות, המתקיימות בקלפי (ממוחשבת), ומחייבות נוכחות פיזית של כל בוחרת ובוחר בעת ההצבעה.

אל"מ (מיל') שמוליק מויאל, עו"ד
בשם ועדת הבחירות הארצית – ארגון "צוות"

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד