חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

משלוח תעמולת בחירות ופרסום אישי באמצעות הודעות בדואר אלקטרוני

22/12/2015

בעקבות מספר מקרים שהובאו לאחרונה לידיעתנו, בהם נשלחו על ידי מועמדים בבחירות הודעות עם תעמולת בחירות ופרסום אישי שלא על פי הנחיות ועדת הבחירות ובניגוד לחוק (!), פונה ועדת הבחירות ומבקשת להבהיר ולהדגיש כי חלה חובה מוחלטת על כל המועמדים למלא אחר התחייבויותיהם בטופס עליו חתמו – "כתב התחייבות למועמד בבחירות למוסדות "צוות" - שימוש בכתובות דוא"ל לתעמולת בחירות ופרסום אישי" אשר קיבלו ממנהלי המחוזות של ארגון "צוות" את כתובותיהם של חברי המוסד שעל תפקיד בו הם מתמודדים.

בין ההתחייבויות המופיעות בטופס האמור חלה חובה על מי שמשגר הודעה עם תעמולת בחירות לחברי "צוות", לשגר ההודעה לנמען גלוי אחד בלבד, כאשר כל שאר הנמענים להודעה חייבים לקבלה בעותק מוסתר בלבד (Bcc).

עוד מחויב משגר הודעת בחירות, כאמור, לכלול בהודעתו, במקום מרכזי ובולט, "הודעת סירוב", המודיעה לנמענים כי עומדת להם הזכות להודיע לשולח על רצונם להיגרע מרשימות התפוצה של הודעות הכוללות תעמולת בחירות כאמור.   

בשולי "הודעת הסירוב", על השולח לציין את פרטי ההתקשרות עימו: טלפון, פקס, כתובת וכתובת דואר אלקטרוני. היה ומי מהנמענים מבקש להסירו מרשימות התפוצה, חלה על משגר ההודעה חובה לבצע הבקשה, לא יאוחר משלושה ימי עבודה.

ועדת הבחירות מבקשת להבהיר כי כתב ההתחייבות הנ"ל הוא מסמך בעל משקל משפטי משמעותי. מי שמפר אותו עלול להיות חשוף להליכים משפטיים שיינקטו נגדו, ובכללם, תביעה אזרחית ו/או פלילית.

אל"מ (מיל') שמוליק מויאל, עו"ד
יו"ר ועדת הבחירות הארצית – ארגון "צוות"

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד