חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הודעה בדבר הכללים להמשך הפעילות השוטפת במוסדות "צוות" בתקופת הבחירות

13/12/2015

המדיניות הנקוטה על ידי ועדת הבחירות מיועדת לשמור, ככל הניתן, על עיקרון הרציפות של פעילות מוסדות "צוות", ובה בעת להקפיד על קיום עיקרון שוויון ההזדמנויות בין כלל המתמודדים בבחירות - מועמדים המכהנים בתפקידים בארגון ומועמדים חדשים - כאחד.

ועדת הבחירות הארצית מבקשת להבהיר כי, ככלל, ניתן וראוי להמשיך את הפעילות השגרתית של המחוזות והסניפים בכל תחומי העשייה, לרווחת חברי הארגון, זאת באופן רציף ועל פי תכנית העבודה השנתית או הרבעונית, ובכלל זה את הפעילות הקשורה לתרבות הפנאי הכוללת: כנסים, הרצאות, מסיבות, טיולים וכיוצא באלה, בכפוף לשניים אלה:

ההזמנות וההודעות בקשר לאירועים צפויים הנשלחות לחברי מוסדות "צוות", ייחתמו בידי מי שאינו מועמד לתפקיד בבחירות הקרובות. רשאים לחתום בשמם ו/או בתוארם: יושבי ראש הסניפים וחברי הנהלות הסניפים אשר לא הגישו מועמדות לתפקיד כלשהו, מנהלי המחוזות, עובדים בשכר או מתנדבים שצורפו להנהלות המחוזות ו/או הסניפים.                                  

כמו כן ניתן לחתום בשם הגוף המקיים את האירוע כגון: "הנהלת סניף _____", ללא ציון שמות פרטיים של מתמודדים.

כל בעלי התפקידים רשאים להשתתף באירועים מתוקף תפקידם ואף לשאת דברים באירועים בהם נשיאת דברים מתבקשת מאופי האירוע.                                                                         

ואולם, חל איסור מוחלט לנצל את האירועים כבמה לתעמולת בחירות ופרסום אישי ישיר ו/או עקיף, ועל מי שנושא דברים באירוע חל איסור להרעיף על עצמו או על מי שמתמודד בבחירות, דברי הלל, שבח וקילוסין אישיים, וכן אין לערוך סיכום ולמנות ההישגים של המוסד, בראשותו של מי מהמתמודדים.

בכל מקרה של ספק – יש להתייעץ עם נציג המחוז בוועדת הבחירות הארצית.

בשם חברי ועדת הבחירות, הנני מאחל לכל המתמודדים הצלחה בבחירות למוסדות "צוות" 2016.

אל"מ (מיל') שמואל מויאל, עו"ד 
יו"ר ועדת הבחירות הארצית - ארגון "צוות"

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד