חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הודעה למועמדים בבחירות 2016 למוסדות "צוות"

12/11/2015

מוזכר ומובהר בזאת כי חל איסור על כל המועמדים המתמודדים על תפקידים במוסדות הארגון, בבחירות הקרובות,  לעשות שימוש כלשהו "באמצעי "צוות", לצורך ניהול תעמולת בחירות ופרסום אישי.

 

איסור זה חל על ניהול תעמולת בחירות מתוך משרדי "צוות" וכן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, על שימוש במכשור של הארגון כגון: טלפונים (קוויים וסלולאריים), מחשבים וציוד היקפי, מכשירי פקס ומכונות צילום וכל ציוד משרדי לרבות: ניירות, מעטפות, מדבקות, ברכות, תעודות וסמל (לוגו) "צוות" וכן כל ציוד מכל סוג שהוא המצוי במשרדי הארגון.

 

על המועמדים להימנע באופן מוחלט מלבקש ו/או להיעזר בעובדים בארגון בשכר, לביצוע פעילות כלשהי מטעמם, הקשורה באופן ישיר או עקיף לתעמולת בחירות או פרסום אישי.

 

כמו כן חל איסור על שימוש בכתובות דואר אלקטרוני שהגיעו לידיעת המועמדים מתוקף תפקידם הנוכחי או תפקידם בעבר, בארגון. שימוש בכתובות דואר אלקטרוני, לשם תעמולת בחירות, ייעשה אך ורק באמצעות רשימות של כתובות החברים שנמסרו או יימסרו למועמדים ע"י מנהלי המחוזות ובהתאם לכללים ולמגבלות שנקבעו ע"י ועדת הבחירות בנושא.

 

ועדת הבחירות מבקשת להבהיר כי ניתן להמשיך "בתקופת הבחירות" - שהחלה זה לא מכבר ותימשך עד תחילת חודש אפריל 2016 - בפעילות השוטפת המתנהלת בכל מוסדות הארגון, ללא כל הפרעות ו/או מגבלות ובלבד שלא תגלוש ותנוצל לניהול תעמולת בחירות ופרסום אישי גלוי או סמוי.

 

בשם כל חברי ועדת הבחירות הארצית הנני מאחל לכלל המועמדים הצלחה בבחירות.

 

אל"מ (מיל') שמואל מויאל, עו"ד

יו"ר ועדת הבחירות הארצית – ארגון "צוות"

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד