חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הודעות מטעם ועדת הבחירות

ועדת הבחירות הארצית מודיעה כי לא תתאפשר הצבעה של מי מבעלי זכות הבחירה לחברי הגופים הנ"ל, אלא בעת נוכחות אישית של הבוחר באספה המתכנסת לצורכי בחירותקרא עוד
28/02/2016
המועד האחרון להגעת טופסי הצהרה לקבלת סיסמה להצבעה באינטרנט הוא יום שלישי, 23.3.16, בשעה 18:00. מערכת ההצבעה באינטרנט תיסגר באותו יום בשעה 23:59קרא עוד
23/02/2016
אנו קוראים לכל המועמדים – ותיקים וחדשים - לנהוג בזמן שנותר עד לסיום מערכת הבחירות, באיפוק מרבי וריסון עצמי, תוך גילוי כבוד הדדי, למען סיום מערכת בחירות מוצלחת, כיאה לארגון "צוות" ולכלל חבריוקרא עוד
26/01/2016
יו"ר ועדת הבחירות עו"ד שמואל מויאל מביא את עיקרי הדברים למועמדים ולבוחרים לקראת פתיחת ההצבעהקרא עוד
12/01/2016
בימים הקרובים תקבלו את מעטפת חומרי הבחירות המכילה את חוברת המועמדים, דפי ההצבעה, מעטפת גוביינא ודף הסבר להצבעה באינטרנטקרא עוד
10/01/2016
ועדת הבחירות פונה ומבקשת להבהיר ולהדגיש כי חלה חובה מוחלטת על כל המועמדים למלא אחר התחייבויותיהם בטופס עליו חתמו – "כתב התחייבות למועמד בבחירות למוסדות "צוות" - שימוש בכתובות דוא"ל לתעמולת בחירות ופרסום אישי"קרא עוד
22/12/2015
ועדת הבחירות הארצית מבקשת להבהיר כי אין לכלול ברשימות המומלצים, הכוללות מספר מתמודדים, כמו גם המלצה לגבי מתמודד בודד – את שמו של איש מבין המתמודדים על תפקידים בוועדות הביקורת המחוזיות ו/או הארציתקרא עוד
20/12/2015
המדיניות הנקוטה על ידי ועדת הבחירות מיועדת לשמור, ככל הניתן, על עיקרון הרציפות של פעילות מוסדות "צוות", ובה בעת להקפיד על קיום עיקרון שוויון ההזדמנויות בין כלל המתמודדים בבחירותקרא עוד
13/12/2015
חל איסור על שימוש במספרי טלפון של חברי הארגון שהגיעו לידי המועמדים, עקב ותוך כדי מילוי תפקידם במוסדות "צוות" - לניהול תעמולת בחירות ופרסום אישי וכן על שימוש בכתובות דואר אלקטרוני שהגיעו לידיעת המועמדים מתוקף תפקידם הנוכחי, או תפקידם בעבר, בארגוןקרא עוד
8/12/2015
מוזכר ומובהר בזאת כי חל איסור על כל המועמדים המתמודדים על תפקידים במוסדות הארגון, בבחירות הקרובות, לעשות שימוש כלשהו "באמצעי "צוות", לצורך ניהול תעמולת בחירות ופרסום אישיקרא עוד
12/11/2015
החל מפרסום הודעה זו מועמדים אשר מועמדותם אושרה יכולים לגשת למשרדי המחוזות אליהם הם משתייכים ולקבל לידם קובץ כתובות הדוא"ל של בעלי זכות בחירה הרלוונטיים למוסד/דות אליהם הגישו מועמדותקרא עוד
9/11/2015
המועד האחרון להגשת המועמדות לתפקידים במוסדות "צוות" הולך וקרב. אם בכוונתכם להגיש מועמדות לתפקיד לאחד ממוסדות הארגון הנכם מתבקשים להקדים ולשלוח את טופס המועמדות למזכירות "צוות", או למוסרו באופן ידני לסניף או המחוז בו הנכם חברים.קרא עוד
1/11/2015
בבחירות 2016 יתאפשר למועמדים לנהל תעמולת בחירות ופרסום אישי, לקהל בוחריהם באמצעות הודעות שישלחו לכתובות הדוא"ל. לצורך כך המתמודדים יקבלו את כתובות הדוא"ל של אותם חברים שלא ביקשו או יבקשו להסיר את שמם וכתובתם מרשימת התפוצהקרא עוד
26/10/2015
לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד