חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הפסקת ניכויים בגין היוון

חברי "צוות" אשר נטלו כספי היוון בעת פרישתם זכאים להגיש בקשה להפסקת הניכוי בגין ההיוון וזאת באמצעות ועדת חריגים. להלן הפרטים:

 

 

רקע:

 

1. במסגרת הסכם הגמלה שנחתם ב-2012, הוכנס תיקון לפיו ניתן יהיה להגיש בקשה לפטור מתשלומים בגין ההיוון. מתן פטור זה מותנה בהמלצת ועדת החריגים בראשות רמ"ח פרט באכ"א, שתועבר לראש אכ"א.

 

2. חבר יוכל להגיש בקשה לפטור מהיוון במידה שעמד בתנאי הסף (המפורטים להלן), ובמסגרתה יוכיח כי אכן נקלע למצב כלכלי קשה, בין אם כתוצאה מבעיה רפואית או אחרת.

 

3. את הבקשות יש להגיש באמצעות מנהלי מחוזות "צוות" בלבד.

 

 

תנאי סף:

 

גמלאי יוכל להגיש בקשה להפסקת הניכוי בגין ההיוון באם יתקיימו בו כל התנאים הבאים:

 

1. גילו של הגמלאי במועד הגשת הבקשה הינו 65 לפחות, וחלפו לפחות 15 שנים מן המועד בו היוון קצבתו.

 

2. פרש מחמת נכות, ובמועד פרישתו לא היה מעל גיל 40 ושחלפו 20 שנים לפחות מן המועד בו היוון את קצבתו.

 

 

קריטריונים להפסקת הניכוי בגין ההיוון:

 

במסגרת דיוני ועדת פרט ב"צוות" וועדת חריגי היוון, בראשות רמ"ח פרט באכ"א, ייבחנו הקריטריונים הבאים:

 

1. מצבו הבריאותי של המבקש ו/או של מי מבין בני משפחתו מקרבה ראשונה.

 

2. מצבו הכלכלי של הגמלאי, רמת ההכנסה המשפחתית, נכסים וחסכונות, רמת ההוצאות המשפחתית ולאילו מטרות, וכדומה.

 

3. דו"ח מופת על הסכומים שנוכו מקצבתו של הגמלאי בגין ההיוון עד למועד הגשת הבקשה, ביחס לסך כל סכום ההיוון שקיבל.

 

4. פירוט אחוזי קצבתו של המבקש, תוך שימת דגש על הסכום אותו משלם החבר בגין ההיוון והיתרה הנזקפת לחובתו.

 

 

רק להחלטות ר' אכ"א תוקף מחייב.

 

 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד