חיפושדלג על חיפוש
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

הלוואות בנקאיות

חברי "צוות" רשאים לקבל הלוואות בנקאיות הניתנות על ידי הבנקים עמם הארגון הגיע להסדר. להלן הפרטים:

 

1. הלוואות בנקאיות הינן הלוואות שקליות הניתנות מכספי בנקים עמם קיימים הסדרים עבור משרתי קבע וגמלאים (כיום: אוצר החייל, הפועלים, לאומי, מזרחי).

 

2. תנאי ההלוואה - ההלוואות ניתנות על בסיס ריבית פריים (דהיינו לא צמודות מדד, אלא צמודות לריבית הפריים). ריבית הפריים משתנה מעת לעת בהתאם להחלטת בנק ישראל.

 

3. מטרת ההלוואה - לכל מטרה, בהתאם לשיקול הדעת ויכולת ההחזר של משרת קבע או הגמלאי.

 

4. מימוש ההלוואה - ההלוואה מועברת ישירות לחשבונו של הלווה מבלי שיידרש להגיע לבנק. כמו כן, אין צורך בפתיחת חשבון משכורת בבנק ממנו נלקחת ההלוואה.

 

5. ניכויים בגין ההלוואה - מבוצעים ישירות דרך תלוש הקצבה באמצעות מופת.

 

6. ערבים – בדרך כלל אין צורך בערבים. אולם, הבנק שומר לעצמו את הזכות לדרוש ערבים במידת הצורך.

 

 

תהליך הגשת בקשה:

 

1. הבקשה תוגש למשרדי מחוזות "צוות" על גבי טופס בקשה + העתק תלוש קצבה עדכני + צילום תעודת זהות.

 

2. החבר יקבל הפניה לבנק, חתומה על ידי מנהל המחוז.

 

3. סכום ההלוואה יועבר לחשבון הבנק בתוך חודש מיום הגשת הבקשה למשרד "צוות".

 

4. סכום ההלוואה יינתן בהתאם לגובה הסכום המקסימאלי ועל פי שיקול דעת הבנק.

 

5. הסכומים המקסימאליים שניתן לקבל (תקרות לכלל ההלוואות הבנקאיות): עד 100,000 ₪ בבנק אוצר החייל או עד 100,000 ש"ח בבנק לאומי.

 

6. פריסת תשלומים היא ל-24 חודשים עד חמש שנים, לפי בקשת הלווה ויכולת ההחזר שלו. ניתן לפרוס את החזר התשלומים עד 10 שנים, אולם במקרה זה הריבית משתנה (פרטים במשרדי המחוזות).

 

7. פירעון מוקדם: באפשרות הלווה לפרוע הלוואה מול הבנק טרם סיומה, ללא קנסות, בכל עת ועל פי יתרת חוב עדכנית בבנק.

 

לוח אירועיםדלג על לוח אירועים

לוח אירועים

עבור לתוכן העמוד