נוהל הגשת תביעות

נוהלי הגשת תביעות

תביעה תתקבל רק באמצעות מילוי הטופס הנכון; הוצאות כספיות יוחזרו כנגד הצגת קבלה מקורית בלבד

הכללים והתקנות הנדרשים להגשת תביעות

מומלץ למי שעומד לעבור ניתוח לא לחכות לרגע האחרון ולשלוח מבעוד מועד את הטפסים, כדי שההתחייבות תגיע בזמן
עבור לתוכן העמוד