תוכנית עבודה שנתית

תוכנית העבודה לשנת 2017

תוכנית העבודה לשנת 2017

שנת 2017 היא השנה השנייה לכהונתה של ההנהלה הארצית הנבחרת הנוכחית של ארגון "צוות". בשנה זו נמשיך ביישום תוכנית העבודה הנגזרת מהתוכנית הרב-שנתית שגיבש יו"ר "צוות" עם כניסתו לתפקיד
5/02/2017
תוכנית העבודה לשנת 2016

תוכנית העבודה לשנת 2016

תוכנית העבודה מביאה לידי ביטוי את מגוון הפעילויות המתבצעות במסגרת הארגון ובאה להציג את העשייה הן בפני החברים והן כלפי הציבור הרחב, תוך הדגשת הזיקה לצה"ל ולמערכת הביטחון, חיזוק הקשר והשותפות עם הרשויות המקומיות וארגוני המתנדבים, והגברת התרומה של הארגון לטובת החברה והמדינה בישראל
22/06/2016
תוכנית עבודה לשנת 2015

תוכנית עבודה לשנת 2015

שנת 2115, היא השנה הרביעית והאחרונה לכהונתה של ההנהלה הארצית הנבחרת הנוכחית של ארגון "צוות". בשנה זו נחתור לסיום השגת היעדים והמטרות שקבענו לעצמנו בתוכנית הרב שנתית ונטפל בנושאים נוספים אליהם נידרש
תוכנית עבודה לשנת 2014

תוכנית עבודה לשנת 2014

שנת 2114 , היא השנה השלישית לכהונתה של ההנהלה הארצית הנבחרת הנוכחית של ארגון "צוות". בשנה זו נמשיך ונחתור להשגת היעדים והמטרות שקבענו לעצמנו בתוכנית הרב שנתית ונטפל בנושאים נוספים אליהם נידרש
תוכנית עבודה לשנת 2013

תוכנית עבודה לשנת 2013

שנת 2013 תהיה השנה השנייה לכהונתה של ההנהלה הארצית הנבחרת של ארגון "צוות". בשנה זו נמשיך לחתור לביצוע מיטבי של היעדים והמשימות שקבענו לעצמנו בתוכנית הרב שנתית ולמשימות נוספות אליהן נידרש
תוכנית עבודה לשנת 2012

תוכנית עבודה לשנת 2012

שנת 2012, מהווה את השנה ה ראשונה לכהונתה של ההנהלה הארצית הנבחרת הנוכחית של ארגון "צוות". בשנה זו נתמקד בהשלמת היעדים והמשימות שקבענו לעצמנו בתוכנית הרב שנתית ובנושאים נוספים אליהם נדרש
עבור לתוכן העמוד